Wizyta studyjna Stowarzyszenia SWR w Saint-Etienne w ramach współpracy w obszarze włączenia zawodowego i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej (październik 2020 r.)

Współpraca w tym obszarze dotyczy wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów przez podmioty ekonomii społecznej specjalizujące się w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i przywracaniu na rynek pracy ludzi młodych oraz zagrożonych wykluczeniem kategorii...

czytaj dalej

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP) połączony ze spotkaniem członków Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP) (17-19 października 2018)

EKMŚP to największe w regionie wydarzenie poświęcone rozwojowi gospodarczemu ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań dla małych i średnich firm. Tegoroczna ósma edycja zgromadziła ponad 6,5 tys. uczestników w tym wielu gości zagranicznych. Poza seminariami i sesjami...

czytaj dalej