Członkostwo w Stowarzyszeniu

Osoby indywidualne oraz przedsiębiorstwa zainteresowane bliższą współpracą z Domem Miasta Saint-Etienne w Katowicach mogą przystąpić do Stowarzyszenia jako członkowie indywidualni lub w przypadku przedsiębiorstw, jako członkowie wspierający.
Celem przystąpienia do Stowarzyszenie Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach należy się skontaktować z Zarządem Stowarzyszenia korzystając z formularza w zakładce „kontakt”.