ASEMKA

Stowarzyszenie Saint-Étienne Métropole Katowice (ASEMKA)
W 1992 roku powstało Stowarzyszenie Saint-Étienne Métropole Katowice (ASEMKA), którego celem było doprowadzenie do podpisania umowy o partnerstwie miast Saint-Étienne (stolicy Loary) i Katowice (stolicy Śląska). Cel ten został zrealizowany w 1994 roku.
Poprzez zbliżenie obu miast posiadających wspólną górniczą przeszłość, a przez to i podobne problemy, ASEMKA kreuje i rozwija relacje polsko-francuskie. Aby pełniej realizować wyznaczone cele, stowarzyszenie obrało dwie uzupełniające się drogi, z których jedną jest działalność społeczno-kulturalna, drugą zaś wspieranie rozwoju gospodarczego.
Stałą reprezentacją ASEMKA na Śląsku jest Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach (DMSEK), który działając na terytorium Polski stanowi równocześnie witrynę miasta i regionu Saint-Étienne.

STRUKTURA WŁADZ STOWARZYSZENIA SAINT-ETIENNE METROPOLE KATOWICE (ASEMKA)

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
Alicja Tardy – Prezes
André Bruyère – Wiceprezes
Jacques Tardy – Sekretarz
Danuta Bruyère – Skarbnik

Robert Pyka – Reprezentant ASEMKA w Polsce oraz Dyrektor Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach