Seminarium Zarządzanie należnościami w obrocie międzynarodowym i wspólnotowym (…) – 16 maja 2013 r.

maj 16, 2013 | Wydarzenia i projekty

Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach był inicjatorem seminarium dla Przedsiębiorców, które odbyło się 16 maja 2013 r. w Katowicach w innowacyjnym budynku Goeppert-Mayer przy ul. Konduktorskiej 33.

Seminarium zatytułowanie było: „Zarządzanie należnościami w obrocie międzynarodowym i wspólnotowym oraz Efektywna współpraca z francuskim partnerem biznesowym – dobre praktyki”.

Głównym celem seminarium było podzielenie się z uczestnikami doświadczeniami w zakresie międzynarodowej współpracy gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów polsko-francuskich. 

Na początku spotkania każdy z organizatorów przedstawił reprezentowaną przez siebie organizację. Główną częścią programu seminarium było wystąpienie przedstawicieli Kancelarii KSP Legal & Tax, Pani Elżbiety Lis oraz Pana Adama Roszyk, którzy omówili prawne i podatkowe instrumenty zarządzania należnościami w dobie kryzysu.

Następnie głos zabrał Pan Jan Baron, wiceprezes firmy P.U.K. z serwisem Hiross Sp. z o.o., który opowiedział o swoich doświadczeniach w kontaktach z francuskimi partnerami biznesowymi.

Seminarium zamykało wystąpienie Mirosława Czarnika, Prezes Zarządu Górnośląskiego Parku Przemysłowego, który odniósł się do problematyki energooszczędności w budownictwie komercyjnym omawiają rozwiązania techniczne zastosowane w budynku Goeppert-Mayer, gdzie odbywało się seminarium.

Dodatkową atrakcją seminarium była możliwość zwiedzenia pierwszego energooszczędnego budynku w kompleksie GPP BUSINESS PARK