Wizyta przedstawicieli MIP z ramienia Saint-Etienne w Katowicach (22-23 października 2019)

paź 23, 2019 | Wydarzenia i projekty

Celem wizyty przedstawicieli Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości był przede wszystkim rozwój współpracy w ramach trzech głównych obszarów działalności MIP ze zidentyfikowanymi w ich obrębie partnerami.

Pośród uczestników delegacji znaleźli się:

Sigolène SAUNIER-HRUSTIC – wicedyrektorka wydziału współpracy międzynarodowej Miasta Saint-Etienne,

Jean-Christophe PEYRE – wicedyrektor ds. Kształcenia Liceum Hotelarskiego „Les Petites Bruyères w St.Chamond”,

Michèle THOMASSERY – wicedyrektor ds. Kształcenia Liceum Projektowania Mody (Lycée de la Mode Adrien Testud),

Alicja TARDY – prezes Stowarzyszenia ASEMKA,

Chabré GILLES – doradca miasta Saint-Etienne,

Emilie LENORMAND – doradca miasta Saint-Etienne.

Pobyt delegacji był szansą na nawiązanie współpracy z katowickimi szkołami kształcącymi w zakresie mody i dizajnu oraz hotelarstwa i gastronomii – Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich i Zespołu Szkół Gastronomicznych ZSG im G. Morcinka. Program wizyty objął spotkanie dyrekcji partnerskich szkół, zwiedzenie polskich placówek, a także dyskusję nad konkretyzacją wspólnych projektów. Do najważniejszych ustaleń spotkania należał pomysł przygotowania przez kształcącą się w szkołach młodzież wspólnego poczęstunku oraz pokazu mody, które uświetniłyby zaplanowane na październik 2020 r. Forum MIP w Katowicach. Poczęstunek dla uczestników Forum, nawiązujący do tematu przewodniego Forum, jakim jest idea transformacji, jak również pokaz mody stylizowanej na lata 20. XX wieku, będą owocem współpracy oraz starannych, wielomiesięcznych przygotowań młodzieży i kadry dydaktycznej szkół z Polski, Francji, Szwajcarii i Tunezji. Praca nad projektem przewiduje m.in. kilka wizyt partnerów: w lutym 2020 r. – wizyta nauczycieli francuskiej szkoły w szkole katowickiej; na przełomie maja i czerwca 2020 r. wizyta 5 osób ze szkoły katowickiej w Saint-Etienne.

Wizyta przedstawicieli MIP stała się także okazją do spotkania partnerów w obszarze włączenia zawodowego oraz spotkania katowickich firm zainteresowanych skorzystaniem z usług inkubatora (ON Lemon, Instytut Innowatyki, itd.). Gospodarzem spotkań był katowicki inkubator Rawa.Ink, który jako część sieci MIP stanowi ważne ogniwo międzynarodowej współpracy.

Istotnym elementem programu delegacji było również spotkanie robocze poświęcone przygotowaniom do Forum MIP w październiku 2020 roku w Katowicach. Dołączyli do niego przedstawiciele Regionalnej Izby Gospodarczej oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W efekcie partnerom udało się wypracować zarys programu Forum, identyfikując poszczególne jego etapy. Kulminację pobytu delegacji stanowiło uroczyste spotkanie podsumowujące z udziałem wszystkich partnerów trzech obszarów projektu (przedsiębiorczość, włączenie zawodowe, kształcenie zawodowe) w Willi Goldsteinów z udziałem wiceprezydenta miasta Katowic – Bogumiła Sobuli.