Seminarium « Katowice : aglomeracje w procesie dynamicznych przemian ekonomicznych » – 10 grudnia 2007 r.

gru 10, 2007 | Wydarzenia i projekty

Z inicjatywy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej we Francji 10 grudnia 2007 roku w siedzibie Ambasady odbyło się międzynarodowe seminarium promujące miasto Katowice przed potencjalnymi francuskimi inwestorami. 

Wcześniej w Paryżu miały okazję zaprezentować się takie polskie miasta jak Wrocław czy Łódz. Nadszedł więc i czas na stolicę Górnego Śląska, tj. Katowice. Seminarium współorganizowane było przez Ambasadę Polską w Paryżu, Polską Izbę Handlowo-Przemysłową we Francji oraz Miasto Katowice.

Seminarium uroczyście otworzył Minister, Szef Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej we Francji, Pan Andrzej Szteliga, przedstawiając jednocześnie stan aktualnych polsko-francukich stosunków gospodarczych. Kluczowym wystąpieniem była prezentacja miasta Katowice, przedstawiona przez Prezydenta tego miasta, Pana Piotra Uszoka. Pan Prezydent zapoznał zgromadzonych z aktualną sytuacją miasta oraz przybliżył kluczowe projekty inwestycyjne, w tym projekt przebudowy centrum miasta zapraszając do niego francuskich inwestorów. Po wystąpieniu Prezydenta głos zabrali przedstawiciel Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przedstawicielka katowickiej firmy doradztwa personalnego, którzy z perspektywy ich specjalności, próbowali zachęcić do inwestowania w Katowicach.

Po krótkiej przerwie kawowej oddano głos instytucjom i firmom, które już w Katowicach funkcjonują. Zebrani goście mieli okazję poznać Dom Saint-Etienne w Katowicach oraz takie firmy jak Raiffeisen Bank, Point Est, Prevoir Group oraz Work Express, których przedstawicieli opowiedzieli o swoich doświadczeniach w Katowicach.

Drugą część seminarium stanowiły indywidualne spotkania potencjalnych inwestorów z Prezydentem miasta Katowice.

Prócz wymiaru gospodarczego na dniu promującym Katowice nie mogło zabraknąć także elementu kulturalnego. Wieczorem 10 grudnia wszyscy zaproszeni goście korzystając z gościny Jego Ekscelencji Ambasadora Polski mogli wysłuchać wspaniałego koncertu katowickiego zespołu Camerata Silesia, który zaprezentował fragmenty dział Fryderyka Szopena oraz polskie kolędy.

Po koncercie zebrani gości mogli wymienić się wrażeniami podczas poczęstunku wydanego przez gościny Jego Ekscelencji Ambasadora Polski.

Biorąc pod uwagę liczbę gości oraz zainteresowanie Katowicami, zorganizowane seminarium można uznać za pełny sukces, który miejmy nadzieję, przełoży się na napływ nowych inwestorów do Katowic.