Drugie Międzynarodowe Forum Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczości pt. „Praktyki przedsiębiorczości i metamorfoza terytorialna” PRZENIESIONE na 2021 r. z powodu COVID-19

Pandemia pokrzyżowała plany związane z udziałem partnerów projektu Fabryki Przedsiębiorczości w Forum Przedsiębiorczości w czasie Europejskiego Kongresu MiŚP w Katowicach. W 2020 r. Kongres odbył się jedynie w formie hybrydowej, a udział partnerów projektu Fabryki...

czytaj dalej

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP) połączony ze spotkaniem członków Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP) (17-19 października 2018)

EKMŚP to największe w regionie wydarzenie poświęcone rozwojowi gospodarczemu ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań dla małych i średnich firm. Tegoroczna ósma edycja zgromadziła ponad 6,5 tys. uczestników w tym wielu gości zagranicznych. Poza seminariami i sesjami...

czytaj dalej