Prezentacja – kim jesteśmy?

Stowarzyszenia ASEMKA (Association Saint-Étienne Métropole Katowice) oraz Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach, to partnerskie organizacje zajmujące się wspieraniem i rozwojem współpracy miast bliźniaczych Katowic i Saint-Etienne oraz ich regionów. Stowarzyszenie ASEMKA działa na terenie Saint-Etienne we Francji, zaś Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach w Polsce. Generalnym celem obu tych organizacji jest zbliżanie partnerskich miast i ich regionów w wymiarze ekonomicznym oraz społeczno kulturowym.