Seminarium „Polak-Francuz, dwa bratanki” – 1 marca 2006

mar 1, 2006 | Wydarzenia i projekty

W dniu 1-go marca 2006 roku, w Domu Saint-Etienne w Katowicach odbyła się konferencja zatytułowana „Polak-Francuz, dwa bratanki”. Spotkanie to, inaugurujące Dni Frankofonii, poruszało tematykę relacji między Polakami i Francuzami w środowisku zawodowym. 

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem przygotowanym przez Pana Michała Kurtykę, w którym przypomniał on o odwiecznych więziach polityczno-historycznych łączących Polaków i Francuzów.
Dlaczego tak wiele mówi się o tym po wejściu Polski do Unii Europejskiej 1-go maja 2004 roku. Czyżby po wielu wiekach wspólnej historii już nas nic nie łączyło? Czyżby lata wzajemnej współpracy i zrozumienia odeszły w zapomnienie?

Wydaje się raczej, że zaczęliśmy spostrzegać różnice kulturowe po wielu latach idealizowania naszych kontaktów. Wejście Polski do wspólnoty europejskiej, możliwość częstych bezpośrednich kontaktów, a także demityzacja naszych spostrzeżeń burzą stereotypowe wyobrażenia Francuza-poety czytającego Baudelaire`a gdzieś w małej kafejce i Polski jako kraju, w którym biegają niedźwiedzie. Przełamując mity odkrywamy prawdziwe oblicze naszych sąsiadów.
W momencie rozwijania stosunków gospodarczych pomiędzy dwoma krajami Polacy i Francuzi odkrywają zasadnicze różnice w organizacji dnia pracy, w sposobie rozwiązywania konfliktów w zakładzie pracy, jak również w samym systemie uznawanych wartości. Brak zrozumienia i akceptacji różnic kulturowych może być początkiem poważnych nieporozumień. Lecz nie traktujmy tego jako muru nie do przekroczenia lub końca wzajemnej przyjaźni. Wręcz przeciwnie, stoimy przed wielką szansą, jeśli tylko damy sobie ku temu środki i czas, zrozumienia innej kultury. Poprzez pryzmat spostrzeganych różnic zauważymy także samych siebie, to jacy naprawdę jesteśmy.
Uczestnicy konferencji (studenci francuskojęzycznych szkół wyższych, a także przedstawiciele Forum Młodych Dyplomatów) po tym wspaniałym wystąpieniu mieli możliwość skonfrontowania usłyszanych wcześniej informacji z rzeczywistymi doświadczeniami szefów francuskich przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Śląska.