Współpraca gospodarcza

Działalność skierowana do firm

Działalność Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach ma na celu wzmocnienie więzi handlowych i przemysłowych pomiędzy przedsiębiorstwami francuskimi i polskimi.

Nasza instytucja towarzyszy tym przedsiębiorstwom w ich działaniach na rynku międzynarodowym poprzez realizację następujących zdań:

INFORMACJA
Wyszukiwanie informacji ekonomicznych zarówno ogólnych, jak i dotyczących określonego sektora gospodarki.

WYSZUKIWANIE PARTNERÓW PRZEMYSŁOWYCH I HANDLOWYCH

Przedstawiciel przedsiębiorstwa wraz z Domem Miasta Saint-Etienne przeprowadza diagnostykę rynku w celu wdrożenia odpowiedniego planu działania:
Pomoc w wyszukiwaniu partnerów
Tworzenie baz danych potencjalnych klientów, kontrahentów i podwykonawców
Badania rynku
Analiza konkurencji, określanie ceny rynkowej danego produktu, wielkość rynku
Misje handlowe
Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami; możliwość wsparcia podczas spotkań ze strony przedstawiciela Domu Miasta Saint-Etienne na prośbę przedsiębiorcy
Utrzymywanie współpracy pomiędzy partnerami
Pomoc / punktowe interwencje : spotkania i utrzymywanie stałego kontaktu z partnerami, tłumaczenie korespondencji, przekazywanie wiadomości, przygotowywanie pobytu partnerów w Polsce i we Francji
Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej (przedstawicielstwo handlowe, filia, itd.)
Przygotowanie statutu, pomoc formalna, poszukiwanie lokali

UCZESTNICTWO W TARGACH I SALONACH MIĘDZYNARODOWYCH

Pomoc w dopełnieniu formalności i zorganizowaniu stoisk podczas targów i salonów międzynarodowych we Francji i w Polsce

ORGANIZACJA SZKOLEŃ I SEMINARIÓW

Duży wachlarz szkoleń i seminariów z zakresu public relations, zasobów ludzkich, różnic między kulturowych, itd.