Sekcja Pétanque przy Stowarzyszeniu

Od ponad 10 lat przy Stowarzyszeniu działa Sekcja Pétanque (gra w bule) propagująca wśród mieszkańców Katowic i śląskiej konurbacji tę niezwykłą i posiadającą liczne walory grę sportową.

Pétanque dzięki prostym zasadom oraz łatwej technice gry jest sportem, który mogą uprawiać dorośli w każdym wieku i dzieci – również te z problemami zdrowotnymi, otyłością, a nawet znacznym stopniem niepełnosprawności fizycznej czy intelektualnej. W ten sposób do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu zachęca się również te dzieci, które nie chciały lub nie mogły grać w piłkę nożną, tenis, siatkówkę czy inne gry.
 
Sekcją Pétanque przy Stowarzyszeniu kieruje od wielu lat Pan Maciej Żłobiński i ma już na swoim konkcie sukcesy w turniejach krajowych i międzynarodowych.
Osoby zainteresowane poznaniem Pétanque, udziałem w treningach czy przystąpieniem do sekcji proszone są o kierowane korespondencji na adres:
info@petanque.katowice.pl
 
Od 12 lat co roku na przełomie maja i czerwca Sekcja organizuje Turniej Pétanque o Puchar Prezydenta miasta Katowice (plakat turnieju z 20 maja 2018 roku >>>)
 
Zobacze relację z jednego z turniejów Petaqnue zorganizowaych przez Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach
Archiwa:
 
„Tydzień z Petanque w Katowicach” – 11-16 czerwiec 2007r. oraz pierwszy Turniej Petanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice >>> 
 
 Kolejne turnieje Puchar Prezydenta Miasta Katowice: 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 ; 2012 (…) 2017 2018 ; 2019