Międzynarodowa Fabryka Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych – Kontynuacja współpracy w obszarze kształcenia zawodowego (grudzień-czerwiec 2021)

cze 3, 2021 | Wydarzenia i projekty

Współpraca w obszarze kształcenia zawodowego realizowana intensywnie od 2019 r. stanowi część projektu Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych. Przedłużająca się bardzo trudna sytuacja związana z nadejściem kolejnych fal pandemii COVID-19 nie sprzyjała realizacji aktywności zaplanowanych przez partnerów z Polski, Francji, Tunezji i Szwajcarii w pierwszym półroczu 2021 r. Pandemia uniemożliwiła nie tylko podróżowanie, lecz także normalne funkcjonowanie placówek kształcenia i instytucji publicznych na świecie, w związku z czym nie mogło dojść do wizyt studyjnych nauczycieli i uczniów oraz wspólnego przygotowania działań zaplanowanych z myślą o przygotowaniu Międzynarodowego Forum Przedsiębiorczości (przesuniętego na jesień 2021 r.).

Mimo utrudnień związanych z tą wyjątkową sytuacją kryzysową, Dom Miasta Saint-Etienne wraz z Miastem Katowice podjął starania i wysiłki, by przenieść współpracę ośrodków kształcenia zawodowego z 4 miast partnerskich do przestrzeni wirtualnej. Zaangażowanie wszystkich partnerów projektu zaowocowało żywą wymianą pomysłów na kontynuację wspólnych aktywności i zainspirowało do eksperymentowania z innowacyjnymi narzędziami edukacyjnymi, przeznaczonymi do e-learningu.

W rezultacie w okresie od grudnia 2020 do czerwca 2021 łącznie odbyło się 12 spotkań w formie wideokonferencji. W ich trakcie partnerzy projektu wspierali się wzajemnie w pojawiających się trudnościach związanych z sytuacją epidemiologiczną i jej wpływem na kształcenie w placówkach, wymieniali się pomysłami na wspólne działania i prezentowali rezultaty aktywności podjętych z uczniami. Projekt nastawiony jest na rozwój kreatywności młodych ludzi oraz otwarcie na poznawanie innych kultur i zwyczajów panujących w różnych krajach, a także na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i informatycznych.

W spotkaniach w ramach współpracy wielostronnej udział wzięło w sumie 19 przedstawicieli placówek partnerskich:

Po stronie francuskiej

 • Wydział współpracy międzynarodowej, Merostwo Saint-Étienne
 • Stowarzyszenie ASEMKA z Saint-Etienne
 • Liceum Hotelarskie Les Petites Bruyères, Saint-Chamond
 • Liceum Mody Adrien Testud, le Chambon-Feugerolles

Po stronie polskiej

 • Stowarzyszenie Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach
 • Wydział Promocji, Urząd Miasta Katowice
 • Wydział Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Katowice
 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach
 • Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich

Po stronie szwajcarskiej:

 • Szkoła Mody i Krawiectwa Valais, Sierre

Po stronie tunezyjskiej:

 • Szkoła Hotelarska w Monastyrze
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w sektorze odzieżowym w Monastyrze

1/ W obszarze współpracy szkół gastronomicznych i hotelarskich główne działania opierały się na realizacji projektu o nazwie „Discover My Taste”, polegającego na wzajemnej wymianie przepisów na dania narodowe/regionalne za pośrednictwem platformy e-learningowej eTwinning. Owocem tej współpracy są filmy, zdjęcia i infografiki z przepisami zaproponowanych potraw i napojów. Dotychczas uczniowie z polskiej placówki podzielili się przepisem na pierogi z 3 wariantami nadzienia, propozycja strony francuskiej objęła koktajl na bazie sera Fourme de Montbrison, a szkoła tunezyjska zaproponowała nadziewaną mątwę.

Wśród planowanych aktywności projektowych pojawiły się ponadto:

 • realizacja przepisów zaproponowanych przez miasta partnerskie i wymiana zdjęć/nagrań;
 • listy otwarte uczniów prezentujące klasę i szkołę (wzbogacone o krótkie nagrania / zdjęcia uczniów);
 • spotkania on-line i prezentacje doświadczeń z realizacji przepisów przez grupy uczniów ze szkół partnerskich;
 • wielojęzyczny słowniczek zwrotów gastronomicznych;
 • konkurs barmański na koktajle bezalkoholowe;
 • konkurs na logo projektu;
 • wspólne warsztaty kulinarne.

2/ W obszarze współpracy szkół mody i dizajnu najważniejsze działania objęły:

 • przygotowanie kreacji do pokazu mody stylizowanego na lata 20. XX wieku;
 • realizację filmów prezentujących wybrane modele kreacji z tej kolekcji w miejscach emblematycznych 4 miast partnerskich;
 • pracę nad nowym projektem „Awangardy na co dzień”, zaproponowanym przez stronę polską, który ma zostać udokumentowany w formie zdjęć na platformie eTwinning, oraz spotkania on-line grup uczniów w celu wymiany doświadczeń i prezentacji zaprojektowanych kreacji;
 • perspektywy stworzenia kolejnej wspólnej kolekcji z myślą o przyszłorocznym pokazie mody organizowanym przez Liceum Adrien Testud we Francji;
 • wizyty studyjne młodzieży i kadry dydaktycznej w ramach mobilności Erasmus+, wspólne zajęcia warsztatowe.

W tym roku ukoronowaniem współpracy szkół mody i dizajnu był pokaz mody zorganizowany 24 i 25 czerwca we francuskim Liceum Adrien Testud, podczas którego zaprezentowano modele kreacji wykonane przez uczniów szkół partnerskich w Polsce, Tunezji i Szwajcarii. Dodatkowym punktem programu stała się projekcja przygotowanych przez placówki filmów. Była to wspaniała okazja, by przedstawić kontekst kulturowy i historyczny miast partnerskich.

Wszyscy partnerzy wyrazili duże zadowolenie z efektów współpracy w trudnym czasie pandemii. Podjęto zatem decyzję, by w nowym roku szkolnym kontynuować wspólne wideokonferencje i realizację wymienionych wyżej pomysłów. Partnerzy projektu z niecierpliwością oczekują poprawy sytuacji pandemicznej na świecie i możliwości kontaktu bezpośredniego. Uczniowie najbardziej zaangażowani w realizację projektów w obu obszarach zostaną uhonorowani międzynarodowymi zaświadczeniami w wersji francuskiej i angielskiej, którymi będą mogli pochwalić się przed przyszłymi pracodawcami.