Projekt współpracy klastrów i parków technologicznych z regionu Katowic i Saint-Etienne

kwi 9, 2011 | Wydarzenia i projekty

Katowice i Saint-Etienne są miastami partnerskimi od 1994 roku natomiast od 1998 roku działa w Katowicach polsko-francuska instytucja, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach, którego celem jest rozwijanie współpracy społeczno-kulturalnej, ale przede wszystkim gospodarczej między miastami partnerskimi i ich regionami.

Miasto Saint-Etienne podobnie jak Katowice, było miastem przemysłu ciężkiego. Dziś Saint-Etienne jest europejską stolicą wzornictwa przemysłowego oraz miejscem rozwijana nowoczesnych technologii w funkcjonujących w mieście i regionie klastrach. Katowice stawiają na rozwój nowoczesnych technologii i usług, aspirującą do tytułu

Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Ponieważ jednym z kluczowych priorytetów Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach jest wspieranie współpracy i wymiany gospodarczej między miastami partnerskimi, na przełomie lat 2009 i 2010 przeprowadzona została ekspertyza mająca na celu wskazanie kluczowych w obu miastach i regionach sektorów gospodarczych, które mógłby się stać

płaszczyzną współpracy ekonomicznej.

Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano następujące sektory, jako najbardziej rokujące na przyszłą współpracę:

1.Sektor energooszczędności i odnawialnych źródeł energii
2.Sektor produktów i usług medycznych
3. Sektor lotniczy i mechaniczny w połączeniu z technologią kompozytową.

W roku 2011 przystąpiono do działań mających na celu nawiązanie pierwszych kontaktów między polskimi i francuskimi partnerami z wyselekcjonowanych branży.

  • Misja gospodarcza i seminarium prospekcyjne w Saint-Etienne – 6 – 9 kwietnia 2011 roku.

Po stronie polskiej w misji udział wzięli przedstawiciele kluczowych śląskich instytucji, przedsiębiorstw i organizacji w zakresie wyodrębnionych sektorów, tj. przedstawiciele:

– Eurocentrum będące jednocześnie Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Kastrem Technologii Energooszczędnych
– Śląskiego Klastra Medycznego – MedSilesia
– Śląskiego Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o. oraz Śląskiego Klastra Lotniczego – Dolina Lotnicza
– Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw (GAPP)
– Miasta Katowice oraz Metropolii Silesia.

Strona francuska przygotowała bardzo interesujący program wizyt studyjnych dotyczących obiektów i projektów zmieniających oblicze miasta Saint-Etienne a związanych z podejmowaną tematyką gospodarczą.

Natomiast 7 kwietnia 2011 w siedzibie Izby Handlowo-Przemysłowej w Saint-Etienne zorganizowane zostało seminarium pt.

Współpraca międzynarodowa motorem rozwoju lokalnego. Miasto Katowice i Metropolia Silesia Twoim europejskim partnerem ekonomicznym”.

Celem seminarium było ukazanie francuskim partnerom potencjału rozwojowego drzemiącego w mieście Katowicach i jego aglomeracji (Metropolia Silesia) w zakresie zrealizowanych już projektów, tych planowanych oraz rozwijania nowoczesnych technologii, w szczególności dotyczących uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, lotnictwa i medycyny.

  • Wizyta delegacji z Saint-Etienne przy okazji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – 16 – 19 maja 2011.

Wizyta delegacji była kontynuacją podjętej inicjatywy i spotkań do jakich doszło w kwietniu 2011 w Saint-Etienne. Członkowie delegacji mieli okazje wziąć udział w obradach Europejskiego Kongresu gospodarczego oraz poznać kluczowe dla miasta Katowice projekty.

Podczas wizyty przedstawiciele Saint-Etienne mogli zobaczyć między innymi powstające w Czechowicach Dziedzicach Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego, oaz odwiedzić siedzibę Eurocentrum.

Bardzo istotnym punktem programu było seminarium zorganizowane przez Górnośląską Agencję Przekształceń Przedsiębiorstw w dniu 17 maja 2011, podczas którego doszło do spotkania członków francuskiej delegacji z przedstawicielami śląskich firm medycznych zainteresowanych współpracą z francuskim partnerami.

W następstwie podjętych działań planowane są:

– misja śląskich przedsiębiorstw medycznych do Francji oraz łączona polsko-francuska misja do Tunezji.
– projekt w zakresie budownictwa pasywnego w dziedzinie budownictwa socjalnego oraz z przeznaczeniem dla osób w podeszłym wieku.
– transfer doświadczenia poprzez projekt wizyt studyjnych dla śląskich samorządowców do Saint-Etienne i jego metropolii.

  • Sieci współpracy i klastry przedsiębiorstw a regiony wiedzy – francuskie i polskie doświadczenia

Data: 27 marca 2012 r.
Miejsce: Pałac Goldsteinów, Plac Wolności 12a, Katowice

Dnia 27 marca 2012 roku w Pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona współpracy przedsiębiorstw oraz klastrów i parków technologicznych z regionu Katowic i Saint-Etienne. Konferencja ta została zorganizowana przy współpracy Urzędu Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego oraz Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach.
Przejdź do sprawozdania z konferencji