Seminarium Skuteczne komunikowanie międzykulturowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście kontaktów międzykulturowych – 19 czerwca 2006 roku

cze 19, 2006 | Wydarzenia i projekty

W dniu 19 czerwca w Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach odbyło się seminarium zatytułowane « Skuteczne komunikowanie międzykulturowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście kontaktów międzykulturowych ». 

Szkolenie zostało zorganizowane przez Dom Miasta Saint-Etienne we współpracy z Euro Info Centre oraz Szkołą Języków obcych i Komunikacji Międzykulturowej THE LINK. Część merytoryczna seminarium, którą prowadziła Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, skierowana była do polskich i francuskich przedsiębiorstw współpracujących z międzynarodowymi partnerami. Spotkanie to stanowiło kontynuację cyklu szkoleń organizowanych już od kilku lat przez Dom Miasta Saint-Etienne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i kulturą organizacyjną na styku Polski i Francji.

Globlizacja ekonomii oraz wymiany handlowej uczyniła zagadnienie komunikacji międzykulturowej ważnym wyzwaniem wielkich międzynarodowych koncernów.
Pani Profesor Grzymała-Moszczyńska wyraźnie dowiodła, że niepowodzenia negocjacji handlowych mogą wynikać z niewłaściwej czy nieumiejętnej komunikacji międzykulturowej. W istocie, jeśli nawet język angielski stał się w handlu językiem uniwersalnym, to wcale nie oznacza to, że możemy swobodnie dokonywać transakcji handlowych bez zwrócenia uwagi na różnice wynikające chociażby z innej percepcji czasu, odmiennego wyrażania emocji, a więc różnic istniejących de facto pomiędzy Polakami i ich zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Po prezentacji Pani Profesor Grzymały-Moszczyńskiej, przyszedł czas na wystąpienie Pani Karoliny Pietyra, francuskiej psycholog, która na podstawie własnych doświadczeń zilustrowanych pouczającymi przykładami, przedstawiła różnice kulturowe pomiędzy Polakami i Francuzami.

Na zakończenie seminarium licznie przybyli uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań dotyczących problemów komunikacji międzykulturowej napotykanych w ich własnych firmach. Szkolenie to pozwoliło z pewnością słuchaczom na rozwiązanie przynajmniej niektórych z problemów, jakie napotykali w swej działalności biznesowej.