Spotkanie członków MIP w Monastyrze (4-8 grudnia 2019)

gru 8, 2019 | Wydarzenia i projekty

Międzynarodowe spotkanie członków MIP stanowiło z jednej strony podtrzymanie wieloletniej tradycji spotkań bilateralnych Saint-Etienne i Monastyru, ale głównym jego celem było omówienie przy udziale wszystkich partnerów MIP z pięciu miast partnerskich ustaleń poczynionych w czasie tegorocznej wizyty w Katowicach.

Podczas spotkań i wspólnych rozmów udało się ostatecznie potwierdzić przebieg Forum MIP zaplanowanego na 2020 roku oraz możliwość zaangażowania wszystkich partnerów. W efekcie projekt wszedł w fazę realizacji, podziału obowiązków oraz planowania logistycznego wizyt i samego forum. Przyszłoroczne wydarzenie będzie zwieńczeniem dynamicznej współpracy wszystkich partnerów MIP z 5 miast partnerskich, w tym firm oraz młodzieży zaangażowanej we wspólne działania w obszarze gastronomii oraz projektowania i mody. Forum będzie wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi MiŚP, w ramach którego odbędzie się sesja tematyczna poświęcona MIP. Zdecydowana większość programu Forum będzie jednak realizowana poza Kongresem w pomieszczeniach Rawy.Ink, Muzeum Śląskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego.