Wizyta studyjna Stowarzyszenia SWR w Saint-Etienne w ramach współpracy w obszarze włączenia zawodowego i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej (październik 2020 r.)

paź 31, 2020 | Wydarzenia i projekty

Współpraca w tym obszarze dotyczy wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów przez podmioty ekonomii społecznej specjalizujące się w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i przywracaniu na rynek pracy ludzi młodych oraz zagrożonych wykluczeniem kategorii społecznych. Realizowane projekty dotyczą także rozwijania kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie współpracy regionalnej (SWR) w partnerstwie z Merostwem Saint-Étienne oraz ASEMKA/MSEK realizuje projekt mający na celu wymianę doświadczeń w zakresie inkubowania i rozwijania przedsiębiorstw społecznych.

Pozyskawszy środki publiczne na wizyty studyjne, SWR zaplanowało wyjazd do Saint-Etienne w pierwszej połowie 2020 roku. Z powodu pandemii COVID-19 wyjazd został odwołany i przeniesiony na październik 2020 roku. Niestety ze względu na drugą falę pandemii wyjazd w październiku został także odwołany niemal w ostatnim momencie, mimo zakupionych biletów i zaplanowanych spotkań.

Niemniej energia i czas poświęcone na przygotowanie wizyt studyjnych oraz organizację spotkań nie poszły na marne. Niemal wszystkie zaplanowane na październik spotkania zostały zrealizowane w listopadzie 2020 w formie wideokonferencji. Przedstawiciele SWR mieli możliwość spotkania się i wymiany informacji z przedstawicielami francuskich instytucji, w tym Metropolii i Miasta Saint-Étienne, oraz instytycji wsparcia Ekonomii Społecznej (np. Ronalpia).