Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach

Misja Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach

Inauguracja Domu Miasta Saint-Étienne w Katowicach (D.M.SE.K.) miała miejsce 8 września 1998 roku, 5 lat po podpisaniu umowy bliźniaczej między miastem Saint-Étienne (departament Loara) a Katowicami (Śląsk). Celem powołanej do życia instytucji było jeszcze silniejsze zbliżenie obu partnerskich miast o podobnej górniczej i przemysłowej przeszłości, rozwinięcie przyjaznych stosunków oraz wzmocnienie polsko-francuskiej współpracy wokół dwóch sektorów: ekonomicznego i społeczno-kulturowego. Od tego czasu, kreatywność i potencjał działań przyniosły Domowi Saint-Etienne wiele sukcesów.
Główną misją Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach (D.M.SE.K.) jest wspieranie i doradztwo dla firm francuskich, zainteresowanych rynkiem regionu Śląska oraz współpracą z funkcjonującymi tam przedsiębiorstwami. Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach wspomaga także firmy polskie poszukujące partnerów we Francji. Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach D.M.SE.K. służy pomocą w rozpoznaniu rynku lokalnego i ogólnokrajowego. Przeprowadzane przez D.M.SE.K. badania rynku pozwalają przedsiębiorstwom poznać otoczenie ekonomiczne regionu Śląska, odkryć jego potencjał produkcyjny oraz możliwości kupna i sprzedaży wielu dóbr i usług. Wsparcie logistyczne umożliwia szybkie stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej. Dzięki swojemu doświadczeniu we współpracy z firmami, D.M.SE.K. prezentuje się jako wiarygodny partner wspierający rozwój gospodarczy. Jest to potwierdzone wzrastającą liczbą propozycji współpracy.
W ramach swej misji ekonomicznej, D.M.SE.K. organizuje spotkania, konferencje oraz warsztaty dla przedsiębiorców polskich i francuskich reprezentujących różne branże celem podtrzymywania kontaktów i wzmocnienia otoczenia biznesowego przedsiębiorstw.

Akcje społeczno-kulturalne Domu Miast Saint-Etienne w Katowicach wpisują się w krajobraz imprez kulturalnych dwóch miast bliźniaczych: Saint-Étienne i Katowice. D.M.SE.K. przyczynia się do rozpowszechniania kultury polskiej we Francji organizując koncerty chórów, muzyki klasycznej, spektakle teatralne, wystawy oraz spotkania tematyczne dla wszystkich, którzy interesują się polską kulturą. Polscy pisarze i wydawnictwa regularnie uczestniczą w obchodach Święta Książki w Saint-Étienne. W Polsce kultura francuska jest rozpowszechniania przy współpracy ze śląskimi ośrodkami kulturalnymi, między innymi: kinami, teatrami, galeriami. Organizowane z różnych okazji imprezy, takie jak Spotkania europejskie młodzieży, Noce kina francuskiego, koncerty wystawy i wiele innych, przyciągają coraz liczniejszą publiczność, wzbogacając tym samym ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców Katowic i Śląska.

Dom Miast Saint-Etienne w Katowicach współpracuje również z szkołami i placówkami szkolnictwa wyższego, starając się każdorazowo uwrażliwić uczniów i studentów na wyzwania i perspektywy otwierające się przed Polską w kontekście europejskim. Misja ta realizowana jest poprzez organizację staży dla studentów oraz szkoleń i seminariów, podczas których przeprowadzane są m.in. symulacje „Rozmowy Kwalifikacyjnej” prowadzone przy współpracy z francuskimi przedsiębiorcami z regionu Śląska.

Zapraszamy do współpracy!

STRUKTURA WŁADZ STOWARZYSZENIA DOMU MIASTA SAINT-ETIENNE W KATOWICACH (DMSEK)

Zarząd stowarzyszenia:

Natasza Merta Gierka – Prezes
Robert Pyka – Wiceprezes
Aleksandra Ścibich – Sekretarz
Michalina Bajor – Skarbnik

Komisja rewizyjna stowarzyszenia:

Alicja Tardy – Przewodnicząca
Mirosława Studzinska – Członek
Grażyna Janik – Członek

Robert Pyka – Dyrektor zarządzający Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach

Sprawozdania z Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia >>>

Działalność Stowarzyszenia w formie prezentacji PowerPoint: 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018;