Youth Project 2010

cze 7, 2010 | Wydarzenia kulturalne

Dzięki zaangażowaniu wspaniałej francuskiej młodzieży i w tym roku studenci województwa śląskiego mieli okazję uczestniczyć w Youth Project Saint-Etienne 2010. 

29 maja, w dniu wyjazdu z Katowic dla Angeliki Niemczyckiej, Joanny Pach, Justyny Soboty, Katarzyny Flutry oraz Katarzyny Rupiewicz rozpoczęła się przygoda związana z tegorocznym Youth Project –imprezą organizowaną przez l’Ecole Nationale Supérieure des Mines w Saint-Etienne we Francji, na której mają one reprezentować Polskę. Podróż minęła studentkom dobrze, kiedy przyjechały na miejsce wszyscy pozostali uczestnicy czekali już w Domu studenckim w Saint-Étienne. Pierwszego wieczora odbyło się spotkanie oragnizacyjne, oraz zapoznawcze, w którym wzięli udział uczestnicy jak również sami organizatorzy. Następnego dnia wszyscy przystąpili do realizacji projektu, który w tym roku dotyczył architektury.

Studenci z École de Mines przygotowali wiele atrakcji z myślą o tym by nikt się nie nudził i każdy wrócił do swojego kraju zadowolony. Podczas konferencji, które stanowiły jedną z części projektu, studenci debatowali na temat architektury a dokładnie na temat: „L’habitat du futur”. Ponadto młodzi ludzie mieli możliwość przedstawienia prezentacji o architekturze swojego kraju. Oprócz konferencji odbywały się liczne imprezy kulturalne, czy spotkania z uczniami ze szkół francuskich. Temat architektury został również poruszony podczas największej Konferencji, na której gościła deputowana Parlamentu Europjeskieo Pani Françoise Grossetête. Ponadto wizyty w Lyonie, w muzeach, oraz w domach sztuk nowoczesnych czy zwiedzenie dziedzictwa słynnego architekta francuskiego Le Corbusier, miały na celu zachęcenie młodzieży do podjęcia dyskusji na temat dziedzictwa architektonicznego czy przyszłej architektury.

Podczas wielkiego międzynarodowego posiłku młodzi Europejczycy mogli spróbować swoich narodowych dań, była również okazja do zapoznania się z muzyką innych krajów, wzięcia udziału w międzynarodowej rywalizacji sportowej, ale przede wszystkim do zapoznania ze się sobą i nawiązania nowych przyjaźni. I na pewno mieli okazję przekonać się, że młodzi ludzie mieszkający we współczesnej Europie żyją bardzo podobnie, mają te same marzenia i plany na przyszłość. Niewątpliwie podczas tego tygodnia zawiązało się wiele znajomości, które nadal się rozwijają dzięki internetowemu forum stworzonemu specjalnie na tę okazję.