X edycja ArtNaif Festival w Katowicach dedykowanego Francji (czerwiec – sierpień 2017 r.)

wrz 27, 2018 | Wydarzenia kulturalne

Jubileuszowa edycja festiwalu została poświęcona Francji, a jego partnerem organizacyjnym był Dom Saint-Etienne w Katowicach. Stowarzyszenie było partnerem strategicznym pierwszego festiwalu w 2007 roku, kiedy projekt ten był inicjowany. Wkład Stowarzyszenia w organizację festiwalu objął wydarzenia i imprezy towarzyszące w tym przede wszysktim:

9 czerwca 2017 r.

Koncert inaugurujący Festiwal w wykonaniu „Barrio Populo” zespołu muzycznego z Saint-Etienne. Na prośbę Domu St-Etienne merostwo zaproponowało kilka zespołów muzycznych z tego miasta. Organizatorzy festiwalu ostatecznie wybrali zespół Barrio Populo, którego koncert został bardzo dobrze przyjęty przez Katowicką publiczność.

10 czerwca 2017 r.

Wernisaż wystawy dwóch artystek z Saint-Etienne, Pani Danuty Bruyere oraz Pani Marie Claire Faucouit, które zaprezentują swoją wystawę w siedzibie Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach. Wystawa była wydarzeniem towarzyszącym Festiwalu ArtNaif a prace obu artystek z St-Eteinne znalazły się w katalogu festiwal.