Współpraca miast kreatywnych UNESCO

wrz 25, 2018 | Projekty

Wymian doświadczeń i dobrych praktyk w ramach sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

Katowice i Saint-Étienne to miasta, które łączy wspólna przeszłość przemysłowa, ale to także miasta które swój obecny rozwój opierają na kulturze i kreatywności mieszkańców, co jednocześnie przyczynia się do zmiany wizerunku tych miast i podnoszenia ich atrakcyjności. Przejawem znaczenia kultury w strategii rozwoju obu miast jest ich przynależność do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, Saint-Étienne od 2010 w obszarze design’u, Katowic od 2015 roku w obszarze muzyki.

Muzyka była od zawsze silnym łącznikiem dla obu miast partnerskich, jednak dzięki współpracy w ramach sieci UNESCO, dziś nie chodzi już tylko o wymianę grup muzycznych i artystów prezentujących się podczas miejskich imprez, ale przede wszystkim o współpracę w zakresie kształcenia muzycznego oraz wspierania artystów w procesie ich profesjonalizacji oraz wchodzenia na rynki muzyczne.

Partnerami współpracy w tym obszarze są:
1/ Wydział kultury Merostwa Saint-Étienne
2/ Konserwatorium Muzyczne im. Massenet w Saint-Étienne
3/ Sala koncertowa FIL w Saint-Etienne Katowice
4 Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach
5/ Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach
6/ Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach

Zrealizowane przedsięwzięcia:

– wizyta J. Bronisławskiej realizującej projekt Muzykodrom w Saint-Étienne w grudniu 2016 roku
– warsztaty muzyczne z młodzieżą w Katowicach prowadzone przez muzyków Konserwatorium im. Massenet w Saint-Étienne w marcu 2018 roku >>>
– warsztaty muzyczne z francuską młodzieżą w Saint-Étienne zrealizowane przez kadrę Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach w czerwcu 2018 roku >>>
– regularna wymiana grup muzycznych przy okazji dorocznych wrześniowych obchodów Urodzin Miasta Katowice oraz Święta Muzyki obchodzonego w Saint-Étienne w czerwcu każdego roku.
– międzynarodowa konferencja pt. Miasta kreatywne, kreatywni mieszkańcy, kreatywne przemysły – rozwój po kryzysie (10-11 października 2016 rok) >>>