Współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie promowania i profesjonalizacji muzycznych start-upów z obydwu miast (czerwiec – wrzesień 2019)

lip 24, 2019 | Projekty

Kultura jest dziś coraz częściej traktowana jako jeden z motorów napędowych dawnych miast przemysłowych. Jest to także trzon strategii Miast Kreatywnych UNESCO, które wspierają rozwój przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury. Stanowi to doskonały obszar współpracy obu miast, które wzajemnie promują swoich młodych artystów (grupy muzyczne) przy okazji wydarzeń i festiwali, a także wymieniają się doświadczeniami w zakresie metod profesjonalizacji i wprowadzania grup na rynek muzyczny.

W tym kontekście katowicki zespół „Max Barvura”, objęty wsparciem ze strony Instytucji Kultury Miasto Ogrodów Katowice wziął udział w sesji ewaluacyjnej i profesjonalizacyjnej, którą poprowadziła dla niego instytucja muzyczna FIL z Saint-Étienne w dniu 20 czerwca 2019 r. Jednocześnie zespół „Max Barvura” dał koncert 21 czerwca podczas obchodów francuskiego Święta Muzyki na scenie głównej przed katedrą w Saint-Étienne.
Działania te są efektem nawiązania współpracy między Miastem Ogrodów Katowice oraz Instytucją muzyczną FIL, które planują wspólną realizację projektu europejskiego z partnerami z Niemiec  i Wielkiej Brytanii. Celem projektu ma być wymiana dobrych praktyk, narzędzi i metod wpierania lokalnej tkanki artystycznej w drodze profesjonalizacji jej przedstawicieli i komercjalizacji twórczości artystycznej.