Wizyta Konsula Generalnego Francji w Domu Miasta Saint-Etienne

lut 18, 2008 | Wydarzenia kulturalne

Dnia 18 lutego w Domu Miasta Saint – Etienne w Katowicach pojawił się niecodzienny gość: Konsul Generalny Francji, Pan Pascal Vagogne.

Wizyta miała przede wszystkim na celu przedstawienie działalności, jaką prowadzi Dom Miasta Saint-Etienne w zakresie kulturalnym oraz ekonomicznym.
Równie istotnym tematem rozmów było promowanie frankofonii na terenie Katowic i województwa śląskiego.

Pan Robert Pyka szczegółowo omówił akcje kulturalne podejmowane na terenie miasta Katowice: czerwcowy turniej Petanque, noce kina francuskiego, coroczne wieczorki Beaujolais Nouveau, koncerty i konferencje organizowane przez Stowarzyszenie. Ponadto Konsul miał możliwość dowiedzieć się o ekonomicznych przedsięwzięciach, w których pośredniczy lub uczestniczy Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach.

W spotkaniu oprócz Konsula Generalnego Francji i Pana Roberta Pyki z DMSEK wzięła udział Pani Anna Lewczuk z Biura Współpracy Dolnego Renu i Województwa Śląskiego, która przedstawiła aspekty współpracy z Francją na poziomie partnerstwa regionów.

Pan Konsul nie tylko wyraził swoje zainteresowanie uczestnictwem w przewidzianej na 5 marca 2008 roku konferencji „Mobilność w Europie Twoją szansą na sukces zawodowy”, ale też entuzjastycznie odniósł się do pomysłu nocy kina francuskiego i spotkań frankofonów. Zapowiada się więc, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję gościć Pana Konsula w Katowicach.