Międzynarodowy projekt w ramach ERASMUS + 2016-2017

wrz 6, 2018 | Projekty

„DUALNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W POSTINDUSTRIALNEJ RZECZYWISTOŚCI”
– ERASMUS + 2016-2017

1. Lider projektu: Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu
2. Organizacje partnerskie: Stowarzyszenie Saint-Étienne Métropole Katowice (ASEMKA) ze wsparciem Domu Miasta Saint-Étienne w Katowicach oraz Miasta Saint-Étienne
3. Miejsce realizacji projektu: miasto Saint-Étienne i jego aglomeracja
4. Budżet: 150.000 euro

Zadaniem Domu St-Etienne oraz ASEMKA był opracowanie programów pobytu kadr i uczniów, nawiązanie współpracy z partnerskimi podmiotami zainteresowanymi przyjęciem polskich stażystów, logistyka związana z pobytem grupy, wparcie językowe i techniczne w trakcie realizacji projektu, ale także skolenie kulturowe dla kadry centrów kształcenia biorącej udział w projekcie, obejmujące zagadnienia historyczne, społeczne i kulturowe współczesnej Francji oraz podstawowe informacje na temat miasta Saint-Etienne i jego regionu, a także współpracy miast partnerskich Katowic i Saint-Etienne.

Projekt obejmował dwie tury wizy kadry polskich centrów kształcenia, które zrealizowano w marcu i październiku 2016. Program pobytu obejmował seminarium otwierające projekt w siedzibie Merostwa Saint-Etienne z udziałem przedstawicieli władz Saint-Etienne, a także AFPA Loire oraz GRETA FOR-SE. Zasadniczymi punktami misji studyjnej były pogłębione wizyty w wybranych francuskich centrach kształcenia pozwalające na wnikliwe zapoznania się z ich specyfiką, organizacją, zasadami funkcjonowania i finansowania oraz dyskusję i wymianę doświadczeń z francuską kadrą i uczniami. W programie przewidziano także się także wizytę w przedsiębiorstwach współpracujących z centrami kształcenia w ramach tzw. kształcenia dualnego. Podczas pobytu uczestnicy odwiedzili między innymi następujące placówki: CFA BTP Loire; CFAI, Campus ISTP, Liceum Zawodowe Etienne MIMARD.

Kluczowym elementem projektu był pobyt 40 uczniów śląskich centrów kształcenia w Saint-Etienne, obejmujący kształcenie oraz staże w wybranych do projektu instytucjach i podmiotach prywatnych.
Uczniowie reprezentujący 4 branże, tj. turystyka, informatyka, systemy energii odnawialnej oraz budownictwo spędzili miesiąc w Saint-Etienne zdobywając zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną korzystając za zaplecza dydaktycznego i warsztatowego francuskich placówek kształcenia zawodowego. Zadanie stowarzyszeń DMSEK/ASEMKA było znalezienie odpowiednich partnerów, tj. placówek kształcących w zakresie wybranych do projektu branż gotowych do przyjęcia polskich uczniów, podpisanie stosownych porozumień i umów oraz czuwanie nad właściwym przebiegiem pobytu młodzieży we Francji. Projekt obejmował pobytu dwóch 20-osobowych grup, pierwszej w roku 2016 i drugiej w roku 2017.

Pierwsza grupa młodzieży w liczbie 20 osób udała się do Saint-Etienne w kwietniu 2016 roku.
Pobyt młodzieży obejmował zarówno kształcenie teoretyczne, jak i praktyczne.
Teoretyczna część kształcenia realizowana była w wybranych do tego placówkach partnerskich:
– informatyka: Liceum Claude Fauriel z Saint-Etienne na opracowanego przez Stow. ASEMKA autorskiego programu kształcenia
– turystyka: tygodniowe kształcenie w liceum zawodowe z Montbrison kształcącym w zakresie prowadzenia recepcji, komunikacji z klientem oraz handlu.
– budownictwo oraz energia odnawialna: całość kształcenia odbywała się w centrum kształcenia CFA BTP
Praktyczna część kształcenia realizowana była:
– informatyka: uczniowie zostali podzieleni i odbywali staże w Ecole de Deuxième Chance, Campus ISTP, CIS André Wogenscky
– turystyka: uczniowie zostali podzielenie i odbywali staże w CIS André Wogenscky, Muzeum Sztuki Współczesnej w Saint-Etienne, Muzeum Górnictwa i Kopalni w Saint-Etienne, Agencja podróży Vitamine vacances.
– budownictwo oraz energia odnawialna: całość nauczania praktycznego odbywała się w centrum kształcenia CFA BTP

Druga grupa młodzieży w liczbie 20 osób przybyła do Saint-Etienne w kwietniu 2017 roku i miała możliwość zdobycia doświadczenia w następujących placówkach:
– Centrum kształcenia w branży budowlanej (CFA BTP Loire) – 5 stażystów z obszaru budownictwa
– Centrum kształcenia w branży budowlanej (CFA BTP Loire) ) – 5 stażystów z obszaru energii odnawialnej
– FabLab / OpenFactory / Cite du Desing – 5 stażystów z obszaru IT
– Cite du Desing oraz 5 dniowy pobyt w liceum zawodowym w Montbrison – 5 stażystów z obszaru turystyki

Projekt znalazł swoja kontynuację i przerodził się w trwałą współpracę polskich i francuskich centrów kształcenia. Efektem były wizyty zwrotne słuchaczy francuskich centrów kształcenia (CFA BTP Loire oraz liceum profilowane z Montbrison ) w aglomeracji Katowickiej w roku 2016 oraz 2017.

Strona projektu stworzona przez jego uczestników >>>