MIĘDZYNARODOWY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MIP)

lip 28, 2018 | Międzynarodowy inkubator przedsiębiorczości

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) to inicjatywa miasta Saint-Etienne, której celem jest rozwinięcie międzynarodowej sieci wsparcia przedsiębiorczości w ramach miast partnerskich Saint-Etienne. Celem projektu jest wykorzystanie wieloletniej współpracy miast, rozwiniętych między nimi kanałów komunikacji oraz kapitału zaufania, jako instrumentu wsparcia rozwoju „młodych przedsiębiorstw”. W praktyce chodzi o wskazanie w każdym z miast przestrzeni i osób, które stanowiłyby ogniwa sieciowego inkubatora i umożliwiłyby przedsiębiorcom z każdego z tych miast na szybkie rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów gospodarczych na lokalnym rynku.

 Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości stanowi sieć łączącą uczelnie wyższe, jednostki samorządowe, izby handlowe oraz zrzeszenia pracodawców 5 miast sygnatariuszy, tj.:

– Sierre (Szwajcaria),
– Tamatave (Madagaskar)
– Monastir (Tunezja)
– Saint-Etienne (Francja)
– Katowice (Polska)

Główne cele projektu:
– Ustanowienie stałej współpracy i wymiany najlepszych praktyk pomiędzy instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość z 5 miast partnerskich współtworzących MIP
– Wspieranie mobilności i współpracy przedsiębiorstw pochodzących z miast partnerskich MIP
– Tworzenie sprzyjających warunków dla wymiany gospodarczej między miastami partnerskimi MIP i ich regionami.

Cele szczegółowe:
– Podnoszenie kompetencji kadry instytucji wspierających przedsiębiorczość z miast partnerskich oraz ich umiędzynarodowienie
– Budowanie kompetencji międzykulturowych kadr przedsiębiorstw korzystających z MIP
– Testowanie/weryfikacja projektów biznesowych na rynkach zagranicznych oraz budowanie potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw z miast partnerskich
– Sprzyjanie tworzeniu międzynarodowych projektów biznesowych z udziałem przedsiębiorstw korzystających z sieci
– Ułatwienie firmom podejmowania działalności w mieście partnerskim, nawiązywanie relacji biznesowych
– Wsparcie organizacyjne w zakresie poszukiwania i nawiązywania kontaktów z kontrahentami i lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu
– Możliwość rozmów z doświadczonymi mentorami i ekspertami dobrze znającymi specyficzne lokalne środowisko biznesowe

Wsparcie oferowane firmom zakwalifikowanym do MIP:
– odbiór z lotniska
– biuro z dostępem do telefonu i Internetu
– udostępnienie sieci kontaktów oraz organizacja pierwszych spotkań biznesowych

Lokalni partnerzy MIP w Katowicach:
Miasto Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Regionalna Izba Gospodarcza, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach.