Międzynarodowe seminarium w Saint-Étienne w ramach Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP) (29-30 stycznia 2019)

lip 24, 2019 | Międzynarodowy inkubator przedsiębiorczości

Celem seminarium było podsumowanie pierwszych miesięcy aktywności MIP oraz wypracowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Inkubatora wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za poszczególne działania oraz współpracujących z nimi zespołów.

Podczas seminarium podjęto także decyzję o organizacji kolejnego Forum Przedsiębiorczości w ramach MIP w Katowicach w 2020 roku przy okazji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw z udziałem wszystkich partnerów MIP.Podczas seminarium wypracowano następujący układ organizacyjny MIP
Główne misje oraz odpowiadające im działania:

1/ Gospodarka (rozwój współpracy sieciowej MIP):
1.1 rozwój współpracy przedsiębiorstw (koordynacja Tunezja)
1.2 utworzenie funduszu wsparcia przedsiębiorstw (koordynacja Saint-Étienne)
1.3 promocja i waloryzacja terytoriów (koordynacja Katowice)

2/ Kształcenie zawodowe:
2.1 Kontynuacja współpracy w obszarze kształcenia (koordynacja Saint-Étienne)
2.2 Poszerzenie współpracy między placówkami i centrami kształcenia (koordynacja Saint-Étienne – stow. ASEMKA)

3/ Włączenie zawodowe:
3.1 Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń na dystans oraz w formule kontaktów bezpośrednich (koordynacja Szwajcaria)
3.2 Mobilizacja związków pracodawców 5 miast na rzecz rozwoju partnerstwa (koordynacja Tunezja)

4/ Koordynacja projektu:
4.1 Ustrukturyzowanie partnerstwa poprzez tworzenie narzędzi monitoringu ad hoc (koordynacja Saint-Étienne)
4.2 Koordynacja kierowników działań (Saint-Étienne)
4.3 Organizacja II Forum Przedsiębiorczości (Katowice)
4.4 Praca nad publikacją stanowiącą pamięć projektu, ale także narzędzie jego waloryzacji Saint-Étienne)

Plan działania (schemat) pl >> // fr >>

Założenia projektu:

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) to inicjatywa miasta Saint-Étienne, której celem jest rozwinięcie międzynarodowej sieci wsparcia przedsiębiorczości w ramach miast partnerskich Saint-Étienne. Celem projektu jest wykorzystanie wieloletniej współpracy miast, rozwiniętych między nimi kanałów komunikacji oraz kapitału zaufania, jako instrumentu wsparcia rozwoju „młodych przedsiębiorstw”. W praktyce chodzi o wskazanie w każdym z miast przestrzeni i osób, które stanowiłyby ogniwa sieciowego inkubatora i umożliwiłyby przedsiębiorcom z każdego z tych miast szybkie rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów gospodarczych.
Podstawą funkcjonowania Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości jest List Intencyjny, podpisany w tej sprawie przez wszystkich partnerów w kwietniu 2018 roku w Saint-Étienne. Dokument ten określił założenia projektu, jego podstawowe cele oraz zobowiązania partnerów. Jego istotnym komponentem jest katalog usług świadczonych przez Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości, który obejmowałby w pierwszej kolejności:
– odbiór z lotniska;
– zapewnienie biura z dostępem do telefonu i Internetu przez okres od 3 dni do 1 miesiąca;
– organizację spotkań z potencjalnymi partnerami.

W projekt zaangażowane są następujące miasta:
– Sierre – Szwajcaria
– Tamatave – Madagaskar
– Monastir – Tunezja
– Katowice – Polska
– Saint-Étienne – Francja