Konferencja „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnianie osób wchodzących na rynek pracy elementem rozwoju miasta” – 2 marca 2006 r.

mar 2, 2006 | Seminaria i konferencje

Dnia 2 marca 2006 roku w auli rektoratu Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnianie osób wchodzących na rynek pracy elementem rozwoju miasta”.

Z inicjatywą zorganizowania konferencji wystąpiło Stowarzyszenie Francja Polska dla Europy, a jej współorganizatorami na szczeblu lokalnym byli Urząd Miasta Katowice, Uniwersytet Śląski oraz Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach. Było to już kolejne z cyklu spotkań nt. „Zatrudnienie i lokalny rozwój społeczno-gospodarczy w strategii lizbońskiej. Głos społeczeństwa obywatelskiego”. Katowicka konferencja zakończyła się sporym sukcesem, o czym może świadczyć fakt, że zgromadziła prawie 200 uczestników.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. : Pan Tomasz Nowakowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; Pani Maria Chojnacka, przedstawicielka Komisji Europejskiej, DG ds. Polityki Regionalnej; Pan Jacek Safuta, Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego, Pan Marek Sarjusz-Wolski, redaktor naczelny Magazynu Unia&Polska, Pan Jacques Brierre, czlonek Zarządu Stowarzyszenia France-Pologne pour l’Europe, a także Prezydent Miasta Katowice, Pan Piotr Uszok, Pan Jean-Francois Pascal, Dyrektor Wydziału Współpeacy z Zagranicą Merostwa Saint-Etienne oraz Pani Alicja Tardy, Prezes Stowarzyszenia ASMEKA i pracownik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Górniczej w Saint-Etienne we Francji. Konferencja odbyła się pod auspicjami Komisji Europejskiej.

Celem konferencji była debata na temat dalszego rozwoju Katowic w kontekscie zintegrowanych działań na rzecz tworzenia większej liczby miejsc pracy i podnoszenia ich jakości oraz inwestowania w kapitał ludzki w odpowiedzi na cele zrewidowanej Strategii Lizbońskiej oraz w oparciu o jej narzędzia na najbliższy okres programowania 2007-2013. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytania, które po wejściu Polski do UE zadajemy sobie wszyscy. Jak dobrze wykorzystać dostepne fundusze unijne przeznaczone na rozwój kapitału ludzkiego, edukację, kształcenie, podnoszenie kwalifikacji zgodnie z wymaganiami rynku pracy? Jak odpowiedzieć na zapotrzebowania zmieniającego się dynamicznie rynku pracy? Jak przygotować kadry nowoczesnej gospodarki? Jak wspierać wchodzenie młodych na rynek pracy?

Konferencja została podzielona na dwie główne części.

W pierwszej części pt. Strategia Lizbońska a lokalne działania na rzecz wzrostu zatrudnienia, w ramach wymiany doświadczeń samorządów we wspieraniu przedsiębiorczości, głos zabrał Pan Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice i Pan Jean Francois Pascal, przedstawiciel Merostwa Saint-Etienne, a także Pani Pani Alicja Tardy, Pracownik Naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Górniczej w Saint-Etienne i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia ASEMKA

W tej częsci konferencji poruszono także temat perspektyw i priorytetów europejskich oraz narzędzi finansowanych na okres 2007-2013, w związku z czym głos zabrali przedstawicielka Komisji Europejskiej Pani Marii Chojnackiej i przedstawiciela Parlamentu Europejskiego Pana Jacka Safuty, Dyrektora Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce.
Po wystąpieniach nastąpiła debata z uczestnikami konferencji.

Po przerwie odbyła się druga cześć konferencji pt. Młodzież – Edukacja – lokalny rynek pracy. Wzajemne oczekiwanie i perspektywy, którą otworzył prof. Jacek Wódz – Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Następnie głos zabrali Pan Maciej Biskupski, Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego UŚ, Pan Maciej Knutelski, Członek Samorządu Studenckiego Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych, Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach, Pan Luk Palmen, Menedżer Projektu, Pan Christophe Saby, Dyrektor śląskiego oddziału Giraud International Pologne Sp.z.o.o, Pan Colin Turner, Koordynator sieci handlowej, Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce oraz Pani Aleksandra Masłowska, Prezes firmy doradztwa personalnego Masłowska Consulting Group. Celem drugiej części konferencji była konfrontacja obaw i oczekiwań osób wchodzących na lokalny rynek pracy z wymaganiami stawianymi przez lokalnych pracodawców.

Konferencja zakończyła się kolejną debatą, podczas której studenci UŚ nie wahali sie zadawać trudnych pytań.