Konferencja Sieci współpracy i Klastry przedsiębiorstw a regiony wiedzy – francuskie i polskie doświadczenia – 27 marca 2012 r.

mar 27, 2012 | Seminaria i konferencje

Sieci współpracy i Klastry przedsiębiorstw a regiony wiedzy – francuskie i polskie doświadczenia (27 marca 2012 r.)

Dnia 27 marca 2012 roku w Pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona współpracy przedsiębiorstw oraz klastrów i parków technologicznych z regionu Katowic i Saint-Etienne. Konferencja ta została zorganizowana przy współpracy Urzędu Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego oraz Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach.

Konferencja ta wpisuje się pewien ciąg polsko-francuskich konferencji, organizowanych przez Dom Miasta Saint-Etienne nieprzerwanie każdego marca od 2003 roku. Ostatnie trzy konferencje dotyczyły zagadnień metropolitalnych, obecna poświęcona była źródłom dynamicznego rozwoju największych aglomeracji miejskich. To właśnie tu mamy do czynienia z silną koncentracją tych aktorów i podmiotów, za świata nauki, biznesu czy polityki, których wzajemna efektywna współpraca jest postrzegana obecnie jako podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej w skali krajowej, europejskiej czy światowej.

Z tej współpracy, która bazuje na zaufaniu, a skutkuje intensywnym przepływem informacji i wiedzy, rodzą się najbardziej innowacyjne projekty, nowe rozwiązania i zaawansowane technologie, przekształcając dany obszar w region uczący się, region wiedzy.

Województwo śląskie, a szczególnie konurbacja śląsko-zagłębiowska, posiada w tym zakresie ogromny potencjał, pytaniem otwartym pozostaje na ile potrafimy z niego korzystać.

Świadomość znaczenia współpracy i stwarzania warunków jej sprzyjających skutkuje tworzeniem parków technologicznych, inkubatorów i klastrów. Te ostatnie stały się pewną modą, tak na zachodzi Europy jak i w Polsce. Celem konferencji było spojrzenie na działalność tego rodzaju podmiotów we Francji w Saint-Etienne i w regionie Rodan Alpy oraz w naszym województwie.

Konferencja miała wymiar bardzo konkretny. O ile w pierwszej części przybliżone zostało znaczenie sieci i klastrów z perspektywy decydentów miejskich i regionalnych, o tyle druga część dotyczyła już konkretnych doświadczeń klasteringowych z relacji osób kierujących klastrami oraz ich firm członkowskich we Francji i w Polsce.

W warstwie praktycznej konferencja dotyczyła dwóch zasadniczy branż. Nie był to wybór przypadkowy, bowiem studium jakie zostało zrealizowane wykazało, że to właśnie branża energooszczędna oraz sektor medyczny, to z jednej strony najbardziej obiecujące sektory w naszym regionie, ale także te, w przypadku których możliwe jest nawiązanie efektywnej współpracy z partnerami francuskimi z St-Etienne i regionu Rodan Alpy.

Przebieg konferencji:

Uczestników konferencji powitali Pan Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice oraz Pan André Friedenberg, Wice Mer miasta Saint-Etienne.

Pośród francuskich prelegentów w pierwszej, jak i w drugiej części spotkania byli:

Damien Chapuis, Dyrektor Wydziału Relacji Międzynarodowych Merostwa Saint-Etienne, który zaprezentował miejsce klastrów, sieci i biegunów wzrostu w polityce konwersji gospodarczej Miasta Saint-Etienne;
Pierre-Jean BAILLOT, Zastępca Dyrektora Generalnego Entreprise Rhône-Alpes International (ERAI), mówiący o Klastrach i biegunach wzrostu w Regionie Rodan Alpy;
Anne-Sophie GOUZY, Dyrektorka Pole de Technologie Médicale w Saint-Étienne, która w swojej prezentacji przybliżyła funkcjonowanie i wyzwania sieci medycznych;
Jean-Marc Beraud, Prezes firmy ABISS, poruszający temat zaawansowanych technologii materiałowych w medycynie – od tradycji do hipernowoczesności na przykładzie firmy ABISS;
Georges Jacob, Wiceprezes Klastra Innowacji w Budownictwie (PIC – Le Pole Innovation Constructive), który zaprezentował funkcjonowanie PIC jako przykład nietypowego klastra.

Występ polskich prelegentów w pierwszej części spotkania rozpoczęła Maria Drapacz z Biura Obsługi Inwestorów Strategicznych, Urząd Miasta Katowice, której prezentacja nosiła tytuł: Sieci przedsiębiorstw a podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej. Dr Małgorzata SUCHACKA oraz dr Robert PYKA z Uniwersytetu Śląskiego zaprezentowali temat: Sieci współpracy – klastry, przedsiębiorstwa, samorządy. Z doświadczeń budowy regionu uczącego w województwie śląskim.

W drugiej części spotkania można było wysłuchać opinii polskich ekspertów wśród których znaleźli się m.in.: Alicja Michalik z Górnośląskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości
mówiąca o zaawansowanych technologiach i technikach medycznych na przykładzie działalności klastra: Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej – ITAM oraz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Konferencję zakończył swoim wystąpieniem przedstawiciel Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, Bartłomiej ŚWIDEREK, poruszający temat energooszczędności w budownictwie.