Konferencja „Rewitalizacja i ożywianie centrum miasta w kontekście równoważenia procesów suburbanizacji” – 11 czerwca 2015 r.

cze 11, 2015 | Seminaria i konferencje

11 czerwca 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongersowym w Katowicach odbyła się polsko-francuska konferencja pt. „Rewitalizacja i ożywianie centrum miasta w kontekście równoważenia procesów suburbanizacji”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Katowice, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Konsul Honorowa Republiki Francuskiej.

W konferencji wzięło udział łącznie 89 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele mediów lokalnych, pracownicy naukowi Uniwersytetu Ślaskiego, przedstawiciele Miasta Katowice i różnych instytucji oraz firm z regionu Śląska. W czasie konferencji gościnnie wystąpili również prelegenci z Saint-Etienne, Panowie Patrice Rainieri (Wspólnota Aglomeracji Saint-Etinne Métropole) i Fabien Vercasson (Merostwo Saint-Etienne). Wystąpienia i dyskusje prowadzone w trakcie wydarzenia były tłumaczone symultaniczne.

 Po rejestracji uczestników i oficjalnym przywitaniu gościu przez organizatorów i przedstawicieli miasta Katowice i Saint-Etienne konferencja objęła dwie sesje. W trakcie ich trwania, a także w przerwach miedzy nimi uczestnicy mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku. Pierwsza sesja była poświęcona spojrzeniu teoretycznemu na centrum miasta jako przestrzeń publiczną. W jej trakcie głos zabrali Pan dr Krzysztof Bierwiaczonek, Pan Patrice Rainieri i zespół naukowców z Instytutu Socjologii UŚ, którzy przedstawili wyniki swoich najnowszych badań (dr Agata Zygmunt, dr Andrzej Górny, dr Grzegorz Libor, dr Robert Pyka). Natomiast w sesji drugiej skupiono się na zaprezentowaniu konkretnych projektów i realizacji. Prezentacje przygotowali Pan Fabien Vercasson, Pan Mirosław Czarnik (Prezes zarządu, Górnośląski Park Przemysłowy Sp. z o.o.) i Pan Marcin Stańczyk (Kierownik Referatu Wdrażania Strategii i Promocji Wewnętrznej, Urząd Miasta Katowice). Po obu sesjach i częściach poświęconych na pytania do prelegentów trwały rozmowy i spotkania w kuluarach Centrum Kongresowego.