Konferencja o „Demokracja lokalna, governance i odpowiedzialność – O granicach partycypacji obywatelskiej w generowaniu polityki miasta i metropolii” – 11 kwietnia 2013

kwi 11, 2013 | Seminaria i konferencje

Dnia 11 kwietnia 2013 roku w Auli Kazimierza Lepszego na Uniwersytecie Śląskim odbyła się konferencja poświęcona tematyce demokracji lokalnej, pt. „Demokracja lokalna, governance i odpowiedzialność „o granicach partycypacji obywatelskiej w generowaniu polityki miasta i metropolii”.

Zorganizowana została przy współpracy Urzędu Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego oraz Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach.

Zebranych gości oraz prelegentów powitali: Pan Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego oraz Pan André Friedenberg, wicemer miasta Saint-Etienne.

Spotkanie zostało podzielone na 3 sesje:

Sesja I: Demokracja przedstawicielska a demokracja, partycypacyjna, czyli o meandrach współczesnej demokracji.

Podczas tej części konferencji prelengentami byli: dr hab. Prof. UŚ Tomasz Nawrocki, dr Krzysztof Bierwiaczonek oraz dr Robert Pyka z Uniwersytetu Śląskiego oraz Pani Cécile Ferieux z Uniwersytetu Jean Monnet w Saint-Etienne.

Sesja II: Otwarcie procesów zarządzania miastem z perspektywy władz miejskich przykład Katowic i Saint-Etienne. Dobre praktyki i złe doświadczenia.

Podczas drugiej części głos zabrali Pan Icare Le Blanc, Dyrektor ds. Komunikcji i Kontaktów z Obywatelami Miasta Saint-Etienne oraz Pan Jakub Jarząbek, Kierownik Biura Prasowego Urzędu Miasta Katowice.

Sesja III: Partycypacja z perspektywy głównych zainteresowanych czyli głos dla lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.

W tej części spotkania odbyła się dyskusja panelowa z udziałem naukowców, samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, w której opiniami oraz pytaniami mogli się podzielić również pozostali uczestnicy konferencji.

Konferencja zgromadziła łącznie około 100 gości, w tym samorządowców, naukowców oraz studentów.