Konferencja – „Mobilność w Europie” – 5 marca 2008 r.

mar 5, 2008 | Seminaria i konferencje

Hasło „Mobilność w Europie” jako szansa na karierę zawodową dla młodych ludzi, władających językiem francuskim, stanowiło główny temat konferencji, która odbyła się 5 marca w auli Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obrady dotyczące perspektyw pracy, staży i wolontariatu we francuskich uczelniach, przedsiębiorstwachi różnych stowarzyszeniach, zorganizowane zostały przez Urząd Miasta, Uniwersytet Śląski oraz DMSE.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniami Wiceprezydenta Miasta Katowice, Pana Józefa Kocurka, Prorektora Uniwerstytetu Śląskiego, Profesora Wiesława Banysia oraz przedstawiciela Domu Miasta Saint – Etienne, Profesora Jacka Wodza, którzy powitali zgromadzonych i przedstawili swoje refleksje na temat możliwości, jakie daje podróżowanie po Europie połączone ze studiami lub pracą. Podczas trwania obrad przybył również Konsul Generalny Francji, Pan Pascal Vagogne, który także serdecznie przywitał słuchaczy oraz zachęcał do korzystania z różnych opcji mobilności akademickiej i zawodowej.

Program konferencji został podzielony na kilka paneli tematycznych. W pierwszej części, poświęconej rozumieniu wielkokulturowości europejskiej, prelegenci zwracali uwagę na konieczność zrozumienia różnic kulturowych oraz obalenia towarzyszących im stereotypów, co pozwoli na sprawną i efektywną komunikację między różnymi środowiskami w sprawach biznesowych, ale i prywatnych. Głos zabrali: Doktor Robert Pyka (UŚ i DMSE), Profesor Halina Grzymała – Moszczyńska (UJ, SWPS oraz „The Link”) oraz Pan Michał Kurtyka (BPI Polska).

Kolejna część, szczególnie interesuąca dla uczestniczących w spotkaniu studentów, dotyczyła stypendiów i staży, o jakie można ubiegać się, znając język francuski. Studenci poznali ofertę stypendialną Ambasady Francuskiej, możliwości realizacji staży za pośrednictwem Polsko – Francuskiego Funduszu Współpracy, specyfikę pracy wolontariackiej we Francuskim Stowarzyszeniu Wolontariuszy na rzecz Rozwoju oraz dowiedzieli się, na jakie uczelnie frankofońskie mogliby wyjechać w ramach programu Erasmus. W tej częśći konferencji wystąpili również absolwenci, którzy mieli okazję uczestniczyć w różnych formach wymiany. Karolina Mucha i Agata Król, absolwentki SMSH, opowiadały o wrażeniach z Europejskiego Spotkania Młodzieży w Saint – Etienne, natomiast John-Natan Malek przedstawił swoje doświadczenia związane z przyjazdem na studia i staż z Francji do Polski.

Ostatni panel skupiony był na konkretnych perspektywach pracy, jakie otwierają się przed studentami i absolwentami, władającymi językami obcymi. Dyrektor Francuskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Pani Magdalena Tran – Van, zaprezentowała udział firm z kapitałem francuskim w polskim rynku pracy oraz wskazała na to, w jakich branżach najczęściej poszukuje się personelu frankofońskiego. Następnie przedstawiciele firm Work Express, Eurilogic i Capgemini opowiedzieli o swoich ofertach zatrudnienia, opisali charakter pracy oraz zdradzili kilka wskazówek, jak najlepiej przygotować się do postępowania rekrutacyjnego.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, gromadząc na sali ponad 130 słuchaczy. Uczestnicy mieli również okazję zadać prelegentom pytania, przedstawić swoje obserwacje czy wątpliwości, dotyczące rynku pracy.