Konferencja „Dziedzictwo industrialne w procesie transformacji miast poprzemysłowych” – 6 czerwca 2014 r.

cze 6, 2014 | Seminaria i konferencje

Tytuł konferencji:

Dziedzictwo industrialne w procesie transformacji miast poprzemysłowych
– o roli nauk społecznych w wytwarzaniu miasta i refleksji nad miastem

Data: 6 czerwca 2014 r.

Miejsce: Willa Goldsteinów, Katowice, pl. Wolności 12A.

Kontekst i problematyka konferencji:
Celem konferencji jest podjęcie refleksji nad metodami i narzędziami waloryzacji dziedzictwa przemysłowego, jako czynnika sprzyjającego transformacji dawnych miast przemysłowych. Dziedzictwo przemysłowe jest tu rozumiane szeroko zarówno w odniesieniu do jego manifestacji materialnych (budynki, przestrzenie, itp.) oraz niematerialnych odnoszących się do określonej świadomości, kapitału kulturowego, etosu pracy i kompetencji.
Poruszana problematyka będzie rozpatrywana w perspektywie roli, jaką mają do spełnienia nauki społeczne, w procesie nowego odczytywania, a tym samym waloryzacji dziedzictwa przemysłowego i wskazywania metod włączenia go w proces endogennego rozwoju regionalnego.

 Program konferencji >>>

Plakat konferencji >>>