Francuskojęzyczne „ Photo Story” – „ Roman – Photo” – 25 kwiecień 2007r.

kwi 25, 2007 | Wydarzenia kulturalne

25 kwietnia bieżącego roku w Liceum nr 4 , w Katowicach, odbyło się podsumowanie konkursu na najlepsze francuskojęzyczne „ Photo Story” – „Roman – Photo”

W organizacji konkursu swój udział miał także Dom Miasta Saint-Etienne, który ufundował nagrody dla laureatów.

Inicjatorką i organizatorką konkursu była Francuska – studentka, która uczestnicząc w programie Comenius przez 7 miesięcy pracowała we wspomnianym liceum jako lektor języka francuskiego, wnosząc cenny wkład do programu nauki tegoż języka. Wkład ów nie ograniczał się jedynie do urozmaicenia i uzupelnienia szkolnych zajęć, ale obejmował także nowe propozycje z zakresu metodyki nauczania języka jak również promowanie szeroko pojętej kultury francuskiej. Idea konkursu na najlepszy francuskojęzyczny komiks fotograficzny zrodziła się przede wszystkim z chęci udoskonalania interaktywnych metod nauczania języka na poziomie licealnym.

Do konkursu na najlepszy „Roman – Photo”, zaproszeni zostali wszyscy uczący się francuskiego uczniowie liceum nr 4. Zadanie polegało na opowiedzeniu historii w formie komiksowej z wykorzystaniem zdjęć, rysunków, symboli. Do rywalizacji stanęły drużyny składające się z 3 do 4 uczniów, które miały miesiąc na opracowanie swych projektów i ewentualne przedstawienie ich do korekty swoim nauczycielom języka francuskiego przed ostatecznym złożeniem.

Zebrane projekty miały niezwykle różnorodne formy: część prac powstała ze zdjęć wyciętych z gazet i magazynów, część była to prawdziwymi, rysowanymi dziełami sztuki, wreszcie część powstała ze specjalnie do tego zadania wykonanych zdjęć opracowanych komputerowo poprzez m.in. dorzucenie „chmurek” z tekstem.

Dla jury składającego się z nauczycieli języka francuskiego, nauczycieli innych przedmiotów ale także z profesjonalnych tłumaczy wyłonienie laureatów było niezwykle trudnym zadaniem. Każdy bowiem ze złożonych projektów był oryginalny i wyjątkowy, wszystkie reprezentowały wysoki poziom nie tylko językowy ale także artystyczny.

Przyznano zatem następujące nagrody: za najbardziej oryginalny pomysł – dla projektu z wykorzystaniem zdjęć z prasy, za najlepsze rysunki, za najlepszy tekst, za najlepsze zdjęcia – tutaj dwie prace otrzymały nagrodę ex aequo oraz grand prix konkursu dla projektu zawierającego wszystkie wyżej wymienione elementy.

Nagrodą za najlepszą pracę w konkursie były bilety do kina Światowid na wchodzący wkrótce na polskie ekrany film „Quelques jours en septembre”. Pozostali wyróżnieni otrzymali czapki, breloczki, długopisy ufundowane przez Dom Miasta Saint-Etienne. Nagrodą za najlepsze rysunki były francuskie komiksy.

Na twarzach uczestników konkursu malowało się zadowolenie, a moment kiedy po ogłoszeniu werdyktu laureaci prezentowali swe prace innym kandydatom opisując przy tym i tłumacząc fabułę, okazał się niezwykle interesującym i ubogacającym dla całej szkolnej społeczności.

Prace konkursowe, które zawisły w szkolnych korytarzach, są doskonałym narzędziem dowartościowującym i promującym nauczanie i naukę języka francuskiego w liceum nr 4. Zostaną one także wykorzystane w klasach jako materiał do zajęć poświęconych komunikacji społecznej.