Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP) połączony ze spotkaniem członków Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP) (17-19 października 2018)

paź 19, 2018 | Międzynarodowy inkubator przedsiębiorczości

EKMŚP to największe w regionie wydarzenie poświęcone rozwojowi gospodarczemu ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań dla małych i średnich firm. Tegoroczna ósma edycja zgromadziła ponad 6,5 tys. uczestników w tym wielu gości zagranicznych. Poza seminariami i sesjami tematycznymi biorący udział w Kongresie przedsiębiorcy mogli nawiązać cenne kontakty podczas darmowych sesji B2B.

W związku z powyższym podjęto decyzję o zorganizowaniu kolejnego spotkania Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP) właśnie przy okazji EKMŚP. Dla członków MIP biorących udział w kongresie była to doskonała okazja do poszerzenia kontaktów gospodarczych i poznania partnerów z różnych części świata.EKMŚP i prezentacja w jego trakcie MIP stały się okazją do pierwszej wizyty w Katowicach obecnego mera miasta Saint-Étienne, Pana Gaëla PERDRIAU, który spotkał się przy tej okazji z prezydentem Katowic, ale także z przedstawicielami władz związku metropolitalnego, województwa śląskiego oraz Konsulem Generalnym Francji z Krakowa

Sesja tematyczna w ramach EKMŚP poświęcona Międzynarodowemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości

Udział członków MIP w EKMŚP był doskonałą okazją do zaprezentowania tego innowacyjnego projektu na forum międzynarodowym. W związku z tym jedna z sesji tematycznych podczas obrad Kongresu została poświęcona MIP. Podczas sesji wyjaśniono zgromadzonym ideę projektu, usługi oferowane przez Inkubator oraz przedstawiono potencjał gospodarczy zrzeszonych w nim miast i ich regionów.

W związku z rangą i doświadczeniem goszczących na Kongresie członków MIP wzięli oni także udział w roli prelegentów w pozostałych sesjach tematycznych EKMŚP. Byli to między innymi:

Pan Gaël PERDRIAU– mer miasta Saint-Étienne

Pan Denis CHAMBE – wicemer miasta Saint-Étienne ds. współpracy międzynarodowej

Pan Laurent DUPONT – dyrektor ds. HR w firmie Mecacentre

Pan Daniel VILAREALE – prezes Konfederacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw dep. Loary (CPME Loire)

Pani Najoua BESBES – wicemer miasta Monastir (Tunezja)

Pani Neila Gongi – dyrektor Generalny Mfcpôle z Monastir

Pani Célestine Ravelondrazana – wicemer miasta Tamatave (Madagaskar)

Pan Gaétan Etancelin – skarbnik Inkubatora Przedsiębiorczości w Tamatave (Madagaskar)

Spotkanie robocze Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości odbyło się w czwartek 18 października w Willi Goldsteinów z udziałem obecnych przedstawicieli władz miast zrzeszonych w MIP. Spotkanie umożliwiło potwierdzenie misji Inkubatora i jego podstawowych celów.  Dokonano ostatecznych uzgodnień dotyczących wewnętrznego funkcjonowania Inkubatora, podziału funkcji i organizacji procesów współzarządzania projektem przez partnerów. W konkluzjach spotkania uznano, że MIP jest gotowy do rozpoczęcia działalności i przyjęcia pierwszych przedsiębiorstw zainteresowanych jego wsparciem.