Delegacja z Saint-Étienne z wizytą roboczą w Katowicach – współpraca w ramach projektu Fabryki Przedsiębiorczości (marzec 2020 r.)

lut 8, 2021 | Międzynarodowy inkubator przedsiębiorczości

W wizycie roboczej udział wzięli: Pani Sigolène Saunier-Hrustic, koordynatorka projektu Fabryki Przedsiębiorczości w Saint-Etienne i wicedyrektorka wydziału współpracy z zagranicą merostwa Saint-Etienne, Pan Gilles Chabré, doradca merostwa w zakresie Fabryki Przesiębiorczości oraz 3 przedstawicielki Szkoły Mody z Sierre w Szwajcarii. Celem wizyty było omówienie kwestii organizacyjnych i finansowych związanych z organizacją Forum Przedsiębiorczości w październiku 2020 roku w Katowicach.

Podczas pobytu doszło do spotkania wszystkich partnerów zaangażowanych w organizację Forum oraz funkcjonowanie projektu Fabryki Przedsiębiorczości, w tym szkół i centrów kształcenia, których młodzież miała udać się do Francji w pierwszej połowie 2020 roku. Jednocześnie było to ostatnie bezpośrednie spotkanie z partnerami międzynarodowego projektu nim pandemia rozprzestrzeniała się i przybrała na sile. W trakcie spotkania dokonano wstępnego podział obowiązków i kosztów między partnerów w perspektywie Forum zaplanowanego pierwotnie na drugą połowę 2020 roku i przeniesionego z powodu pandemii na październik 2021 r.