COP24 – Światowy Szczyt Klimatyczny ONZ w Katowicach (3-14 grudnia 2018)

gru 14, 2018 | Seminaria i konferencje

Globalny szczyt państw Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) COP24 to wydarzenie poświęcone największym wyzwaniom środowiskowym współczesnego świata. Organizacja szczytu w Katowicach, stolicy dawnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ma szczególne znaczenie dla tego miasta, podobnie jak dla wielu innych poprzemysłowych aglomeracji.

Jedną z nich jest także Saint-Étienne, dawne miasto górnictwa i przemysłu, które dziś odradza się wokół wzornictwa przemysłowego. Nie powinno w tym kontekście dziwić, że miasto Katowice zdecydowało się zaprosić do udziału w szczycie swoje miasta partnerskie, w tym właśnie miasto Saint-Étienne. Zaproszone przez Katowice miasta partnerskie stały się głównymi uczestnikami wydarzenia towarzyszącego COP24 zorganizowanego przez miasto Katowice, jakim była konferencja pt. „Zmiany klimatu, polityka miast i regionów”. Saint-Étienne było podczas tego wydarzenia reprezentowane przez Pana Denisa CHAMBE’a, wicemera Saint-Étienne ds. współpracy międzynarodowej oraz Panią Anne Lyonnet, dyrektorkę departamentu relacji międzynarodowych Miasta i Metropolii Saint-Étienne. Podczas konferencji przedstawiciele miast partnerskich Katowic mogli wymienić się doświadczeniami w zakresie podejmowanych przez siebie działań nastawionych na ograniczanie emisji CO2 w mieści oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, jako elementów walki ze zmianami klimatu i zrównoważonego rozwoju miejskiego. Poza udziałem w obradach oraz szczycie COP24 przedstawiciele miast partnerskich mieli okazję gościć w południowej części woj. śląskiego i docenić walory przyrodnicze i krajobrazowe Wisły.