Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

MIĘDZYNARODOWY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MIP)

 
 carte PI mLogo MIP
 
 
Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) to inicjatywa miasta Saint-Etienne, której celem jest rozwinięcie międzynarodowej sieci wsparcia przedsiębiorczości w ramach miast partnerskich Saint-Etienne. Celem projektu jest wykorzystanie wieloletniej współpracy miast, rozwiniętych między nimi kanałów komunikacji oraz kapitału zaufania, jako instrumentu wsparcia rozwoju „młodych przedsiębiorstw”. W praktyce chodzi o wskazanie w każdym z miast przestrzeni i osób, które stanowiłyby ogniwa sieciowego inkubatora i umożliwiłyby przedsiębiorcom z każdego z tych miast na szybkie rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów gospodarczych na lokalnym rynku.
 Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości stanowi sieć łączącą uczelnie wyższe, jednostki samorządowe, izby handlowe oraz zrzeszenia pracodawców 5 miast sygnatariuszy, tj.:
- Sierre (Szwajcaria),
- Tamatave (Madagaskar)
- Monastir (Tunezja)
- Saint-Etienne (Francja)
- Katowice (Polska)
Główne cele projektu:
- Ustanowienie stałej współpracy i wymiany najlepszych praktyk pomiędzy instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość z 5 miast partnerskich współtworzących MIP
- Wspieranie mobilności i współpracy przedsiębiorstw pochodzących z miast partnerskich MIP
- Tworzenie sprzyjających warunków dla wymiany gospodarczej między miastami partnerskimi MIP i ich regionami.

Cele szczegółowe:
- Podnoszenie kompetencji kadry instytucji wspierających przedsiębiorczość z miast partnerskich oraz ich umiędzynarodowienie
- Budowanie kompetencji międzykulturowych kadr przedsiębiorstw korzystających z MIP
- Testowanie/weryfikacja projektów biznesowych na rynkach zagranicznych oraz budowanie potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw z miast partnerskich
- Sprzyjanie tworzeniu międzynarodowych projektów biznesowych z udziałem przedsiębiorstw korzystających z sieci
- Ułatwienie firmom podejmowania działalności w mieście partnerskim, nawiązywanie relacji biznesowych
- Wsparcie organizacyjne w zakresie poszukiwania i nawiązywania kontaktów z kontrahentami i lokalnymi instytucjami otoczenia biznesu
- Możliwość rozmów z doświadczonymi mentorami i ekspertami dobrze znającymi specyficzne lokalne środowisko biznesowe

Wsparcie oferowane firmom zakwalifikowanym do MIP:
- odbiór z lotniska
- biuro z dostępem do telefonu i Internetu
- udostępnienie sieci kontaktów oraz organizacja pierwszych spotkań biznesowych
 
Lokalni partnerzy MIP w Katowicach:
Miasto Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Regionalna Izba Gospodarcza, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach.