Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Drugie Międzynarodowe Forum Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczości pt. „Praktyki przedsiębiorczości i metamorfoza terytorialna” PRZENIESIONE na 2021 r. z powodu COVID-19

Pandemia pokrzyżowała plany związane z udziałem partnerów projektu Fabryki Przedsiębiorczości w Forum Przedsiębiorczości w czasie Europejskiego Kongresu MiŚP w Katowicach. W 2020 r. Kongres odbył się jedynie w formie hybrydowej, a udział partnerów projektu Fabryki Przedsiębiorczości został odwołany. Złożyło się na to wiele czynników, w tym brak możliwości właściwego zaplanowania i przygotowania Forum, wstrzymanie mobilności i wymiany centrów kształcenia oraz ograniczenie podróży międzynarodowych.

Delegacja z Saint-Étienne z wizytą roboczą w Katowicach – współpraca w ramach projektu Fabryki Przedsiębiorczości (marzec 2020 r.)

W wizycie roboczej udział wzięli: Pani Sigolène Saunier-Hrustic, koordynatorka projektu Fabryki Przedsiębiorczości w Saint-Etienne i wicedyrektorka wydziału współpracy z zagranicą merostwa Saint-Etienne, Pan Gilles Chabré, doradca merostwa w zakresie Fabryki Przesiębiorczości oraz 3 przedstawicielki Szkoły Mody z Sierre w Szwajcarii. Celem wizyty było omówienie kwestii organizacyjnych i finansowych związanych z organizacją Forum Przedsiębiorczości w październiku 2020 roku w Katowicach.

Spotkanie członków MIP w Monastyrze (4-8 grudnia 2019)

Międzynarodowe spotkanie członków MIP stanowiło z jednej strony podtrzymanie wieloletniej tradycji spotkań bilateralnych Saint-Etienne i Monastyru, ale głównym jego celem było omówienie przy udziale wszystkich partnerów MIP z pięciu miast partnerskich ustaleń poczynionych w czasie tegorocznej wizyty w Katowicach.

Wizyta przedstawicieli MIP z ramienia Saint-Etienne w Katowicach (22-23 października 2019)

Celem wizyty przedstawicieli Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości był przede wszystkim rozwój współpracy w ramach trzech głównych obszarów działalności MIP ze zidentyfikowanymi w ich obrębie partnerami.

Pośród uczestników delegacji znaleźli się:

Sigolène SAUNIER-HRUSTIC – wicedyrektorka wydziału współpracy międzynarodowej Miasta Saint-Etienne,

Jean-Christophe PEYRE – wicedyrektor ds. Kształcenia Liceum Hotelarskiego „Les Petites Bruyères w St.Chamond”,

Michèle THOMASSERY – wicedyrektor ds. Kształcenia Liceum Projektowania Mody (Lycée de la Mode Adrien Testud),

Alicja TARDY – prezes Stowarzyszenia ASEMKA,

Chabré GILLES – doradca miasta Saint-Etienne,

Emilie LENORMAND – doradca miasta Saint-Etienne.

Międzynarodowe seminarium w Saint-Étienne w ramach Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP) (29-30 stycznia 2019)

Celem seminarium było podsumowanie pierwszych miesięcy aktywności MIP oraz wypracowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Inkubatora wraz z wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za poszczególne działania oraz współpracujących z nimi zespołów.

Podczas seminarium podjęto także decyzję o organizacji kolejnego Forum Przedsiębiorczości w ramach MIP w Katowicach w 2020 roku przy okazji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw z udziałem wszystkich partnerów MIP.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP) połączony ze spotkaniem członków Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP) (17-19 października 2018)

EKMŚP to największe w regionie wydarzenie poświęcone rozwojowi gospodarczemu ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań dla małych i średnich firm. Tegoroczna ósma edycja zgromadziła ponad 6,5 tys. uczestników w tym wielu gości zagranicznych. Poza seminariami i sesjami tematycznymi biorący udział w Kongresie przedsiębiorcy mogli nawiązać cenne kontakty podczas darmowych sesji B2B.

Międzynarodowe Forum Przedsiębiorczości, 3 - 7 kwietnia 2018 r.

Działalność Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP) została zainaugurowana na „Międzynarodowym Forum Przedsiębiorczości”, które odbyło się w Sierre (Szwajcaria) oraz w Saint-Etienne (miasto partnerskie Katowic we Francji) w  dniach od 3 do 7 kwietnia 2018 roku. Forum poświęcone szeroko pojętej przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej oraz start up’om było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń delegacji 5 miast, tj. Monastyru (Tunezja), Tamatave (Madagaskar), Saint-Etienne (Francja), Sierre (Szwajcaria) oraz Katowic. Punktem kulminacyjnym Forum i jednocześnie jego trwałym efektem było podpisanie protokołu o utworzeniu Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Zobacz program forum >>>

 

 

MIĘDZYNARODOWY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MIP)

 
 carte PI mLogo MIP
 
 
Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) to inicjatywa miasta Saint-Etienne, której celem jest rozwinięcie międzynarodowej sieci wsparcia przedsiębiorczości w ramach miast partnerskich Saint-Etienne. Celem projektu jest wykorzystanie wieloletniej współpracy miast, rozwiniętych między nimi kanałów komunikacji oraz kapitału zaufania, jako instrumentu wsparcia rozwoju „młodych przedsiębiorstw”. W praktyce chodzi o wskazanie w każdym z miast przestrzeni i osób, które stanowiłyby ogniwa sieciowego inkubatora i umożliwiłyby przedsiębiorcom z każdego z tych miast na szybkie rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów gospodarczych na lokalnym rynku.
 Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości stanowi sieć łączącą uczelnie wyższe, jednostki samorządowe, izby handlowe oraz zrzeszenia pracodawców 5 miast sygnatariuszy, tj.:
- Sierre (Szwajcaria),
- Tamatave (Madagaskar)
- Monastir (Tunezja)
- Saint-Etienne (Francja)
- Katowice (Polska)