Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Historia kontaktów bliźniaczych

Krótki rys historyczny kontaktów między dwoma miastami
 
Pierwszy kontakt przedstawicieli Górnego Śląska i Regionu Rhône-Alpes odbył się w marcu 1991 roku - wtedy to delegacja Województwa Śląskiego złożyła oficjalną wizytę w Regionie Rhône-Alpes (została ona zorganizowana m.in. przez B.GEHIN, A. TARDY...). W sierpniu Prezydent Katowic J.ŚMIAŁEK przebywał w Saint-Étienne na zaproszenie władz miasta.
 
Utworzenie ASEKA w 1992 r.
 
W lutym 1992 r., P. François DUBANCHET, ówczesny Mer Saint-Étienne, zadecydował o utworzeniu Stowarzyszenia Saint-Étienne-Katowice (Association Saint-Étienne - Katowice), którego został Przewodniczącym. Cele działającego do dziś Stowarzyszenia są następujące:
 
  • Utworzenie i ożywienie kontaktów bliźniaczych obu miast
  • Towarzyszenie ich wzajemnemu rozwojowi
  • Zapewnienie spójności projektów partnerskich
  • Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach o charakterze gospodarczym i kulturalnym
 
1994 r. : podpisanie umowy o miastach bliźniaczych
 
W czerwcu, w obecności Pani Marie Therese SERODON, Wicemera St-Étienne oraz Prezydenta Katowic Jerzego Śmiałka podpisano w Katowicach Umowę o miastach bliźniaczych. W listopadzie, potwierdzono ten akt w Muzeum Górniczym w Saint-Etienne - symbolu przeszłości historycznej i przemysłowej regionu. Mer Michel THIOLLIERE, następca François DUBANCHET, zadecydował o kontynuacji i umocnieniu współpracy między obydwoma miastami. Dużą uwagę zwrócono na projekty w dziedzinach urbanistyki i zrównoważonego rozwoju, w których to dawne górnicze miasto Saint-Etienne posiada spore doświadczenie. Podpisano również dodatkową umowę dotyczącą rewitalizacji katowickiej dzielnicy Szopienice.
Efektem tej umowy jest projekt ogólnego zagospodarowania dzielnicy Szopienice, przygotowany przez zespół architektów i urbanistów z Saint-Etienne. Podpisanie oficjalnych dokumentów między 2 miastami, stało się symbolem zbliżenia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Wydarzenia te wyznaczyły powstanie Stowarzyszenia St-Étienne - Katowice (ASEKA). W ramach rozwijania współpracy zorganizowano w roku 1996 "Dni Katowic w Saint-Etienne" połączone ze spotkaniem Katowickiej Izby Rzemieślniczej oraz Gildii Kupieckiej z partnerami francuskimi, zaś w 1999r. gościła w Katowicach liczna delegacja Saint-Etienne w ramach "Dni Saint-Etienne w Katowicach". Nawiązano wtedy m.in kontakty gospodarcze, które zaowocowały obecnością Katowic na organizowanych corocznie targach w Saint-Etienne oraz obecnością przedstawicieli miasta Saint-Etienne na targach "GLOB 2002" w Katowicach. W 1997 roku Mer Saint-Etienne, Pan Michel Thiolliere został mianowany przez Radę Miejską Honorowym Obywatelem Katowic.
Aby usprawnić kontakty obu miast i umożliwić regionalnym firmom oraz instytucjom zainteresowanym współpracą z francuskim partnerem, zdecydowano o otwarciu placówki spełniającej zadania przedstawicielstwa Saint-Etienne na Śląsku.
W ten sposób dnia 9 września 1998 r. uroczyście zainaugurowano działalność Domu Miasta Saint- Étienne w Katowicach (MSEK), którego zarządzanie powierzono Stowarzyszeniu Saint-Etienne-Katowice ASEKA (obecnie ASEMKA).