Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Członkostwo w Stowarzyszeniu

Członkostwo w Stowarzyszeniu
 
Osoby indywidualne oraz przedsiębiorstwa zainteresowane bliższą współpracą z Domem Miasta Saint-Etienne w Katowicach mogą przystąpić do Stowarzyszenia jako członkowie indywidualni lub w przypadku przedsiębiorstw, jako członkowie wspierający.
Celem przystąpienia do Stowarzyszenie Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach należy się skontaktować z Zarządem Stowarzyszenia korzystając z formularza w zakładce "kontakt".