Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

World Urban Forum (WUF-11) - UN Habitat ONZ

Udział w miejskim szczycie ONZ World Urban Forum (WUF-11) w Katowicach w dniach 26-30 czerwca 2022r.
LOGO5
Katowice gościły w 2022 roku drugi po COP-26 szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych, tym razem poświęcony miastom i ich przyszłości - WUF-11. Organizatorzy wydarzenia chcieli, aby szczyt był widoczny w mieście i służył także mieszkańcom, dlatego postanowiono zorganizować 11 stref tematycznych nawiązujących do jedenastej edycji szczytu oraz 11 celu zrównoważonego rozwoju odnoszącego się do miast. Z perspektywy współpracy miast kluczowa była „Strefa Innowacji” prowadzona przez Wydział Obsługi Inwestora, która zlokalizowana była w przestrzeni miejskiego inkubatora Rawa.Ink oraz „Strefa nauki”, która znajdowała się na kampusie Uniwersytetu Śląskiego. Miasto Saint-Etienne było reprezentowane na WUF-11 przez stowarzyszenia Dom St-Etienne oraz ASEMKA, które aktywnie włączyły się w szczyt.
 
Udział Saint-Etienne oraz partnerów Fabryki (FIPED) w WUF-11 przyjął następujące formy:
 
1/ Organizacja konkursu na innowacyjne projekty/rozwiązania w obszarach miejskich wpisujące się w realizację SDGs, jakie mogły zgłaszać podmioty (start-up’y, ngo’sy, itp.) z miast partnerskich Fabryki oraz pozostałych miast partnerskich Katowic. Konkurs był sprzężony z ogólnoświatowym konkursem organizowanym przez UN Habitat przy wsparciu miasta Katowice i Ministerstwa funduszy europejskich i rozwoju regionalnego. Każde miasto Fabryki wyłoniło jeden zwycięski projekt, spośród których wybrano ten, który zaprezentowany został podczas WUF-11. Partnerzy FIPED zaproponowali wspólnie oryginalny projekt partnerów z Tunezji dotyczący nowatorskiego rozwiązania pozwalającego neutralizować odpady powstające w branży tekstylnej.
 
Konkurs Tunezja 1

2/ Wykonanie i prezentacja w strefie nauki WUF-11 „pedagogicznej altany chłodzącej”, tj. prototypowego rozwiązania pozwalającego na miejscowe ograniczenie efektów tzw. miejskich wysp ciepła. Rozwiązanie zostało wypracowane w ramach współpracy studentów Ecole des Mines Saint-Etienne (IMT, Francja), pod kierownictwem A.Tardy oraz firmy Veolia Francja. Jest to łatwa w montażu i niskobudżetowa altana otoczona roślinnością, której posadzka pokryta jest porowatymi kostkami wykonanymi z muszli Świętego Jakuba odzyskiwanymi w ramach gospodarki cyrkulacyjnej. Absorbując wodę deszczową (magazynowaną w zbiorniku zewnętrznym), dostarczona metoda podsączania podziemnego, te unikatowe kostki, odparowując ja pod wypływem promieniowania słonecznego, obniżając jednocześnie miejscowo temperaturę wewnątrz pergoli. Zainstalowanie tego prototypowego urządzenia w Strefie Nauki dostępnej dla zwiedzających umożliwiło Pani Alicji Tardy, prezesowi stow. ASEMKA i jednocześnie naukowcowi w Ecole des Mines, przeprowadzenie cyklicznych prezentacji i prelekcji dotyczących samego rozwiązania, ale także szerszego problemu zmian klimatycznych w tym problemu zjawiska wysp ciepła w mieście. Pośród gości, którzy mieli okazję odwiedzić Strefę Nauki i zapoznać się z tym prototypowym rozwiązaniem był Jego Ekscelencja Ambasador Francji oraz Konsul Generalna Francji w Polsce biorący udział w WUF-11.
 
Budowa tego demonstratora na WUF-11 w 2022 w Katowicach była możliwa dzięki wsparciu wielu partnerów, tj.:
- Veolia Polska finansująca budowę oraz plakat edukacyjny na stoisku zaprojektowany wspólnie z panią Alicją TARDY
- Veolia France (www.veolia.fr) i ALKERN France (www.alkern.fr), które zapewniły zakup oraz transport z Francji kostki brukowej potrzebnej do budowy altany;
- Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach, który kierował realizacją projektu na miejscu na bazie umowy podpisanej Veolią Polska;
- Uniwersytet Śląski, który zapewnił doskonałą lokalizację w Strefie Nauki na WUF-11 oraz dostęp do mediów;
- Miasto Katowice i jego służby zieleni miejskiej, które „użyczyły” sadzonek, które pozwoliły na zrealizowanie roślinnej część prototypu;
- Wykonawcy – polska firma PUK Sp.z o.o. - puk.katowice.pl przy udziale stow. ASEMKA i Domu Miasta Saint-Etienne;
- Mines Saint-Etienne/IMT – Instytut Henri Fayol (www.mines-stetienne.fr), który współfinansował wyjazd Pani Alicji Tardy do Polski;
Prototyp tego urządzenia low-tech prezentowany podczas WUF-11 został następnie przekazany na rzecz Uniwersytetu Śląskiego, gdzie służy jako pomoc naukowa i dydaktyczna.
 
Pergola 2  Pergola 1
 
3/ Udział przedstawicieli Stowarzyszenia w sesjach WUF-11, w tym podczas:
- Academia Roundtable Auditorium – 29.06, g.13:30 – 15:30
- Seminarium / debata „Innowatorzy w wielkim mieście” – 29.06, g. 18.00 – 19.30
- Moderacja debaty w ramach Voices from Cities pt. Multidimensional transformation of post-industrial cities - 30.06 g. 11:00 – 12:30
- Udział w obradach spotkania EMA (European Metropolitan Authorities)
 
Okragly stol     Debata_Ka-ce.jpg
 
4/ Wsparcie udzielone przez Dom St-Etienne oraz UM Katowice delegacji rządowej Francji poprzez organizację wizyt studyjnych dla delegatów oraz wsparcie w organizacji seminarium na terenie Porcelany Śląskiej w Katowicach (28.06.2022).