Wystawa Julien Morela – 13 marzec 2007r.

mar 13, 2007 | Wydarzenia kulturalne

Przez kilka marcowych dni bieżącego roku w Domu Saint Etienne w Katowicach swoje prace wystawiał młody artysta z Saint Etienne, Pan Julien Morel.

Wernisaż miał miejsce 13-go marca o godzinie 19tej. Amatorzy sztuki przybyli tego wieczoru, mogli podziwiać rysunki i obrazy, w których artysta, jak sam mówi, pokazuje ślady przemysłowej przeszłości miasta Saint Etienne chcąc „ocalić od zapomnienia” pamięć o tych, którzy poświęcili swoje życie pracy w kopalni.
Prace Julien Morel’a wystawiane w DMSEK są to kilkuelementowe serie, w większości rysunki węglem i tuszem, rysowane wrażliwą kreską. Przedstawiają narzędzia, np. wagę rzymską, czy maszyny do niedawna jeszcze używane do pracy w kopalni. Autor pokazuje nam swoją wizję nie tylko jako artysta, ale także jako syn górnika, osobiście dotknięty problemem zaniedbywanych i masowo zamykanych fabryk, w przeszłości nadających sens życiu jego przodkom.
Wśród wystawianych prac znajdują się także dwa obrazy malowane akrylem przedstawiające stłoczone butle z gazem. Również i tutaj artysta, poruszając się po tym pozornie bezdusznym obszarze, pokazuje swój subiektywny podejście do tematu górniczej przeszłości jego miasta. Dowiadujemy się, że jedna z butli należała do jego dziadka.
Goście wernisażu, zawodowo związani ze sztuką i nie tylko, wyrazili słowa uznania dla wysokiego warsztatu artysty, oryginalności poruszanego tematu i sposobu jego wyrażenia.
Prace przedstawione w DMSEK stanowią część większego projektu, nad którym artysta pracuje od ponad roku i na który złożą się nie tylko poznane przez nas prace, ale i rysunki przedstawiające wnętrza kopalń, portrety górników w nich pracujących, rzeźby i instalacje zrobione z przedmiotów pochodzących z kopalń.