Współpraca w obszarze kształcenia zawodowego (2022-2023

maj 20, 2022 | Zrealizowane przedsięwzięcia

Współpraca ta realizowana jest w branży budownictwa, mody i design’u a także gastronomii i hotelarstwa.

Działanie realizowane w wymierzy multilateralnym, jako II filar Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych
Po zakończeniu realizacji projektów europejskich w obszarze kształcenia zawodowego (dualnego) z funduszy europejskich (Leonardo, Erasmus +), których realizacja wskazała na silne zainteresowanie obydwu stron tym obszarem współpracy, wymiana w tym obszarze jest obecnie realizowana w ramach projektu multilateralnego, tj. Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych, która poza Saint-Etienne otwiera przed katowickimi szkołami i centrami kształcenia możliwości nawiązania współpracy z partnerami ze Szwajcarii, Tunezji a nawet Madagaskaru.

1/ Współpraca w obszarze gastronomii i hotelarstwa między Zespołem Szkół Gastronomicznych ZSG im G. Morcinka w Katowicach a partnerami z Liceum Hotelarskiego „Les Petites Bruyères” w St.Chamond oraz Liceum Hotelarskiego w Monastyrze.
Wyjazd 5 osób z ZSG im G. Morcinka na warsztaty w Liceum Hotelarskim „Les Petites Bruyères” w St.Chamond w dniach 8 -14 maja 2022. Strona francuska przygotowała bogaty program pobytu obejmujący zarówno zajęcia i warsztaty w centrum kształcenia, jak i wizyty w przedsiębiorstwach oraz ciekawy program turystyczny.
Niezależnie od wizyty w St-Etienne szkoły współpracują regularnie za pośrednictwem wideokonferencji.

Współpraca ta obejmowała następujące działania:
• Stworzenie elektronicznej książki kucharskiej na platformie eTwinning (przepisy ze zdjęciami potraw narodowych w języku angielskim);
• Udostępnienie oryginalnych przepisów charakterystycznych dla każdego kraju, których wykonanie zostało udokumentowane w formie zdjęć i / lub filmów przygotowanych przez uczniów; uczniowie z krajów partnerskich próbowali następnie odtworzyć proponowane przepisy i udostępnić zdjęcia i / lub krótkie filmy na platformie;
• Stworzenie wielojęzycznego słownika terminów gastronomicznych;
• Wypracowanie wspólnego logo projektu.
Kolejnym etapem będzie wizyta uczniów i nauczycieli szkoły w St-Etienne w Katowicach zaplanowana na marzec 2023. Obie strony zobowiązały się ponadto do przygotowania wniosku Erasmus + pozwalającego na finansowanie dalszej współpracy z funduszy UE.

2/ Współpraca w obszarze mody i design’u między Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich a Liceum Projektowania Mody w Saint-Etienne (Lycée de la Mode Adrien Testud), Szkołą Krawiectwa Valais w Sierre w Szwajcarii oraz Centrum Kształcenia w Monastyrze.
Pandemia Covid-19 spowodowała, że w 2021 roku współpraca szkół miała charakter zdalny i dotyczyła tematu Szalone lata 20. XX wieku. Wówczas przygotowane filmy prezentujące kreacje w emblematycznych miejscach miast partnerskich oraz same kreacje zostały pokazane we Francji bez udziału uczniów i nauczycieli z Katowic podczas dorocznego pokazu w Liceum Mody Adrien Testud w Chambon-Feugerolles, który odbył się w dniach 24 i 25 czerwca 2021 roku.
Dopiero rok 2022 otworzył nowe możliwości współpracy i bezpośrednich spotkań. Współpraca szkół dotyczyła dwóch tematów. Pierwszym był „Cyrk”, wiodący temat kolejnego pokazu mody w Liceum Adrien Testud w Chambon-Feugerolles. Drugim tematem była „Awangarda na co dzień” zaproponowana wcześniej przez stronę polską. Ostatecznie zdecydowano o połączeniu obu tematów aby wszystkie wypracowane przez partnerów kreacje mogły zostać zaprezentowane podczas dorocznego pokazu mody organizowanego w francuskiej szkole w kwietniu 2022, ale także podczas inauguracji Międzynarodowego Biennale Designu w Saint-Etienne w czerwcu 2022. W związku z poprawą warunków sanitarnych 3 uczniów z Katowic oraz 2 nauczycieli, a także prezes stowarzyszenia Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach, mogli wziąć bezpośredni udział w pokazie mody w Liceum Mody Adrien Testud w Chambon-Feugerolles we Francji w dniach 10-16 kwietnia 2022, na którym kreacji prezentowali także uczniowie szkół mody z Sierre oraz Monastyru. Wydarzenie to było okazją do kilkudniowego pobytu w partnerskiej szkole, wspólnej pracy nad kreacjami i pokazem oraz odwiedzenia głównych atrakcji turystycznych miasta Saint-Etienne i jego okolic.

Zarówno przed wyjazdem do Francja, jak i po nim z inicjatywy Domu St-Etienne odbywały się regularne spotkania robocze partnerskich szkół, na których omawiano przebieg współpracy, dzielono się informacjami na temat postępów przygotowywanych projektów oraz kreślono dalsze plany kooperacji.
Postanowiono wówczas, że w styczniu 2023 roku tym razem to uczniowie i nauczyciele francuskiej szkoły przyjadą do Katowic aby wspólnie pracować nad kolejnym pokazem mody zaplanowanym we Francji na kwiecień 2023, którego tematem będzie „Dziedzictwo”. Strona polska zobowiązała się ponadto do przygotowania wniosku Erasmus + pozwalającego na finansowanie dalszej współpracy z funduszy UE.
Zdjęcia z pobytu delegacji Liceum Mody Adrien Testud w Chambon-Feugerolles (Francja) w Katowicach w dniach 7 – 21 stycznia 2023.

3/ Współpraca centrów kształcenia w branży budowlanej związanej z budownictwem ekologiczny i pasywnym odpowiadającym na wyzwania zrównoważonego rozwoju.
Po stronie Katowic wybrano do współpracy Technikum nr 8 w Katowicach oraz Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich, które w ciągu 2022 roku zostały połączone w jedne centrum kształcenia. Po stronie Saint-Etienne partnerem współpracy jest CFA BTP Loire.
Pierwsze spotkania odbywały się zdalnie, a ich było przygotowanie pierwszego spotkania bezpośredniego partnerów w Katowicach, które miało miejsce w dniach 13-16 listopada 2022 Program pobytu delegacji obejmował odwiedziny w Katowickim centrum kształcenia oraz dawnym Technikum nr 8, zwiedzanie pracowni, spotkania i rozmowy z nauczycielami i uczniami. Głównym celem rozmów było ustalenie zasad i zakresu współpracy w ramach przygotowywanego przez obie strony wniosku Erasmus +. Strona francuska planuje organizacje wizyty przygotowawczej na jesień 2023 oraz przyjazd uczniów pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku. Obie strony są przede wszystkim zainteresowane wymianą polegającą na stażach uczniów i młodocianych pracowników w przedsiębiorstwach. Podczas pobytu delegacji jej członkowie mieli okazję zwiedzić Park Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum , ale także odwiedzić historyczną dzielnicę Katowic Nikiszowiec.