Współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie promowania i profesjonalizacji muzycznych start-upów z obydwu miast (czerwiec 2020)

lut 8, 2021 | Projekty

Kultura jest dziś ważnym elementem budującym atrakcyjny wizerunek dawnych miast przemysłowych. Jako trzon strategii Miast Kreatywnych UNESCO, wspierających rozwój przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury, kultura stanowi doskonałą płaszczyznę współpracy Katowic i Saint-Étienne. Miasta partnerskie wzajemnie promują swoich młodych artystów (grupy muzyczne) przy okazji wydarzeń i festiwali, a także wymieniają się doświadczeniami w zakresie metod profesjonalizacji i wprowadzania młodych artystów na rynek muzyczny.

W roku 2020 udało się dokonać selekcji zespołu muzycznego z Katowic i poczynić przygotowania do jego wyjazdu do Francji. Zespół Party is Over z Katowic miał wystąpić podczas dorocznego Święta Muzyki na rynku w Saint-Etienne. Katowicka grupa muzyczna miała ponadto wziąć udział w sesji ewaluacyjnej i profesjonalizacyjnej, którą poprowadziłaby instytucja muzyczna FIL z Saint-Étienne.

Niestety mimo wstępnych przygotowań i zaplanowania środków, do wyjazdu polskiego zespołu do Francji nie doszło z powodu odwołania wydarzeń kulturalnych we Francji i wprowadzonych ograniczeń w międzynarodowych podróżach w związku z pandemią Covid-19.