Projekt mobilności Leonardo da Vinci – Działania wspierające młodzież na rynku pracy

wrz 6, 2018 | Projekty

Projekt „Działania wspierające młodzież na rynku pracy”
– Program Leonardo da Vinci
(nr projektu: 2013–1–PL1–LEO03–38361)

Saint-Étienne, Francja, 09-17 maja 2014 r.

Partnerzy projektu:
1) Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – Polska
2) Association Saint-Étienne Métropole / Katowice we współpracy z Domem Miasta Saint-Etienne w Katowicach

Celem wizyty studyjnej, w której wzięli udział przedstawiciele śląskich instytucji rynku pracy, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych oraz szkół wyższych była wymiana doświadczeń w obszarze metod i narzędzi zwalczania bezrobocia wśród młodych ludzi. Po stronie francuskiej w realizacji projektu udział wzięło 17 francuskich instytucji zaangażowanych w walkę z wykluczeniem zawodowym młodzieży. Przygotowany przez DMSEK i ASEMKA program obejmował ponad 30 spotkań oraz dyskusji z francuskimi partnerami reprezentującymi różne szczeble samorządu terytorialnego. Wymiana doświadczeń realizowana była na terenie Saint-Etienne oraz Lyonu.

Zadania uczestników projektu:
– uczestnictwo w codziennych spotkaniach z partnerem podczas wyjazdu i realizacja programu wymiany doświadczeń,
– aktywny udział w prowadzonych dyskusjach i wymianie doświadczeń podczas pobytu w Saint-Étienne,
– uczestnictwo w przygotowaniu językowo-kulturowym,
– wypełnienie elektronicznego raportu w systemie Rap4Leo po powrocie z wymiany doświadczeń (instrukcja dostępu zostanie udzielona przez organizatora),
– przygotowanie prezentacji na zadany temat po powrocie z wymiany doświadczeń w ciągu 30 dni od daty powrotu.

Rezultaty projektu: zdobycie wiedzy przez uczestników na temat dobrych praktyk wykorzystywanych we wsparciu młodzieży do 25 roku życia na rynku pracy, poprawa jakości metod wsparcia młodzieży, przygotowanie prezentacji i transfer wiedzy wśród społeczności lokalnej na naszym rodzimym gruncie.

Więcej informacji o projekcie oraz raport i prezentację można znaleźć na stronie WUP >>>