Polsko-francuskie warsztaty muzyczne (marzec – lipiec 2018 r.)

paź 1, 2018 | Wydarzenia kulturalne

W pierwszej kolejności odbyły się warsztaty prowadzone przez muzyków z Konserwatorium Muzycznego im. Massenet w St-Etienne dla katowickiej młodzieży organizowane przez Miasto Ogrodów we współpracy z Domem Saint-Etienne oraz katowickimi szkołami muzycznymi.
Warsztaty trwały 3 dni a prowadzili je Isabelle CHAUCHAT, Catherine GAUDRAND, Alain VEDECHE, Gérard VEDECHE. Skierowane one były zarówno do dzieci rozpoczynających swoją przygodę z muzyką, jak i do amatorskich zespołów muzycznych. Zajęcia pod okiem francuskich muzyków – nauczycieli odbywały się w Mieście Ogrodów, gdzie realizowane są zajęcia w ramach Muzykodromu, ale także w szkołach muzycznych, tj. Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara oraz Państwowej Szkole Muzycznej im. Karłowicza.

Ponieważ każda współpraca powinna się opierać na wzajemności, pod koniec czerwca 2018 roku katowiccy nauczyciele – muzycy udali się do Saint-Etienne, aby tym razem podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą kształcącą się w tamtejszym konserwatorium muzycznym im. Massenet oraz z uczniami ze współpracujących z konserwatorium szkół.
W związku z powyższym między 26 czerwca a 3 lipca 2018 roku do Saint-Etienne przybyły Pani Bernadetta STANCZYK, dyrektorka Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara oraz Pani Monika KIONKA, nauczycielka rytmiki w tejże szkole.
Zgodnie z programem warsztatów Pani Bernadetta STANCZYK przeprowadziła warsztaty w zakresie gry na pianinie. Natomiast Pani Monika KIONKA prowadziła zajęcia pobudzające wrażliwość muzyczną oraz zmysł rytmiczny. Poza kształceniem dzieci i młodzieży pobyt był okazją do licznych spotkań roboczych z nauczycielami oraz kadrą zarządzającą francuskim konserwatorium, podczas których rozmawiano o dalszym rozwoju współpracy i wspólnych projektach.