Obchody Święta Frankofonii w Katowicach – 2017 r.

wrz 27, 2018 | Wydarzenia kulturalne

24 marca 2017 r.
Show na skrzypcach w wykonaniu Pani Magdaleny Szymańskiej. Pani Szymańska ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zwieńczeniem edukacji muzycznej były studia na Wydziale Muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie oprócz gry na skrzypcach, doskonaliła umiejętność gry na fortepianie, organach oraz śpiew.
Noc kina francuskiego w katowickim Kinie Światowid, organizowana dwa razy w roku i mająca na celu przybliżenie mieszkańcom Śląska oraz Zagłębia kultury francuskiej. Tegoroczna wiosenna noc kina francuskiego obejmowała projekcję dwóch filmów, tj. „Skazana na miłość” w reż. Lisy Azuelos oraz „Jutro będziemy szczęśliwi” w reż. H. Gelin. Dla uczestników nocy filmowej przewidziano poczęstunek ufundowany przez Dom St-Etienne w postaci tradycyjnych croissantów, sera i bagietek oraz wina.
Zobacz plakat

30 marca 2017 r.
Dzień studyjny poświęcony życiu politycznemu współczesnej Francji, współorganizowany z Uniwersytetem Śląskim oraz Akademickim Centrum Sukcesu (AkCeS). Wydarzenie to skierowane było zarówno do młodzieży licealnej, jak i studentów, którym bliskie są język i kultura Francji. Seminarium było szansą na głębsze zrozumienie określonych aspektów francuskiej współczesnej rzeczywistości politycznej (instytucji wyborów, aktu głosowania i kształtowania się świadomości politycznej młodzieży). Zbliżające się wybory prezydenckie we Francji były doskonałą okazją do dyskusji wokół tych kwestii, czemu sprzyjała obecność zaproszonego gościa, dr Davida Gouard, socjologa i politologa z Uniwersytetu w Montpellier.
Zobacz plakat