Marché de Noël w Katowicach

lis 24, 2007 | Wydarzenia kulturalne

Świąteczne Jarmarki (Marché de Noël) są powszechną tradycją we Francji oraz w innych krajach Europy Zachodniej. Najsłynniejsze organizowane są w Strasburgu oraz w Wiedniu. Swój Jarmark Świąteczny ma także miasto Saint-Etienne. Organizowany jest on tam od 1995 roku i na stałe wpisał się w świąteczny pejzaż miasta.

Nie powinien dziwić więc fakt, że i w Katowicach narodził się pomysł zorganizowania Jarmarku Świątecznego, który zaakcentowałby atmosferę Świąt Bożego Narodzenia przyciągając mieszkańców do centrum, które wkrótce ma zmienić swoje oblicze za sprawą przebudowy rynku.
Dlatego też Katowice zaprosiły do siebie przedstawicieli z Saint-Etienne, swojego francuskiego miasta partnerskiego, by podzielili się swoimi doświadczeniami w organizacji Jarmarku Świątecznego.
W związku z powyższym w dniach 22 – 24 października 2007 do Katowic przyjechali Pani Anick SERPANTIE oraz Pan Jean François PASCAL, aby przybliżyć urzędnikom miasta Katowice, kwestie związane z organizacją Jarmarku.
Wymiana doświadczeń była bardzo cenna. Po raz kolejny okazało się, że miasta są do siebie bardzo podobne.
Miejmy nadzieję, że przewidziany jeszcze na rok 2007 Jarmark Świąteczny, jaki chcą zorganizować Katowice, znajdzie zainteresowanie mieszkańców Śląska.