Konferencja Miasta Kreatywne UNSECO – 10 października 2016

paź 10, 2016 | Seminaria i konferencje

Tytuł konferencji:

MIASTA KREATYWNE, KREATYWNI MIESZKAŃCY, KREATYWNE PRZEMYSŁY – ROZWÓJ PO KRYZYSIE

Data: 10-11 października 2016 rok

Miejsce: Miasto Ogrodów Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice

Organizator: Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach

Współorganizatorzy: Katowice Miasto Ogrodów, Miasto Katowice, Stow. ASEMKA

Partnerzy: Miasto Saint-Etienne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Socjologii UŚ

Program konferencji >>>

Problematyka konferencji:

Tło teoretyczne
Koniec XX i początek XXI wieku to poszukiwanie nowych dróg i strategii rozwoju dla zachodnich społeczeństw wystawionych na globalną konkurencję. Już od dawna wiemy, że jedynym gwarantem utrzymania przez Europę obecnej pozycji na światowym rynku, jest kreatywność europejskich społeczeństwa. Kreatywność ta oznacza zdolność do aplikowania inwencji, wyobraźni i zaawansowanej wiedzy we wszelkich rynkowych i nierynkowych, materialnych i niematerialnych sferach ludzkiej wytwórczości, która w rezultacie nabiera charakteru innowacyjnego. O ile rozwój ery przemysłów tradycyjnych podyktowany był lokalizacją niezbędnych surowców materialnych, o tyle rozwój przemysłów kreatywnych uzależniony jest przede wszystkim od dostępności wysokiej klasy kapitału ludzkiego, funkcjonującego w specyficznym otoczeniu pobudzającym jego kreatywność. Miasta i metropolie stanowiące punkty przecięcia globalnych sieci, skupiające kluczowych aktorów nauki, biznesu i polityki to przestrzenie występowania potencjalnie najlepszych warunków dla tworzenia sprzyjających innowacjom środowiska.

Miasta kreatywne, to miasta mające pomysł na własny rozwój. Miasta kreatywne to w gruncie rzeczy kreatywni mieszkańcy, zdolni do właściwego wykorzystywania dostępności wszelkich miejskich zasobów, umożliwiających realizację ich twórczych pomysłów. Dzięki temu miasta zasługujące na miano kreatywnych należą do najszybciej rozwijających się, które kreatywność swoich mieszkańców potrafią przekuć w przewagę gospodarczą na globalnym rynku.

Kontekst
Konferencja organizowana jest w ramach współpracy miasta partnerskich Katowice i Saint-Etienne. Oba miasta o przemysłowym rodowodzie pastwiły na rozwój w oparciu twórczą aktywność swoich mieszkańców. Oba należą także do wąskiego grona miast kreatywnych UNESCO. Miast Saint-Etienne od 2010 roku nosi ten tytuł w dziedzinie designu, natomiast Katowice uzyskały status miasta kreatywnego w dziedzinie muzyki pod koniec 2015 roku. Konferencja jest wiec próbą stworzenia fotografii z określonego etapu transformacji dawnych miast górniczych, które mając pomysł na własny rozwój w XXI wieku postawiły na rozwój przemysłów kreatywnych i zdecydowaną zmianę wizerunkową.

Problematyka konferencji
Konferencja, na którą pragniemy Państwa zaprosić, stanowi próbę podjęcia refleksji nad warunkami sprzyjającymi tworzeniu miast określanych mianem kreatywnych. Wystąpienia i dyskusje będą realizowane w trzech wymiarach, które znajdą swoje odzwierciedlenie w trzech sesjach konferencyjnych.

Sesja na 1 pt. Miasta kreatywne czyi jakie?, będzie miała na celu przybliżenie idei miast kreatywnych zarówno w ujęciu ogólnym i naukowym, ale także jako strategii władz miejskich, świadomie wybierających określoną ścieżkę rozwoju. W realizacji tej strategii pomocnym może się okazać włączanie się międzynarodowe inicjatywy sieciowe, jak sieć miast kreatywnych UNESCO, umożliwiająca miastom korzystacie z własnych doświadczeń, współdzielenie zasobów oraz rozwijanie synergicznej współpracy.

Podstawowe pytania stawiane w tej sesji:
1. Jakie są determinanty miejskiej kreatywności?
2. Czy miasta kreatywne to marketingowa etykieta czy rzeczywistość?
3. Po co UNSECO sieci miast kreatywnych?
4. Jaki bilans dla miasta kreatywnego w dziedzinie designu, a przykładzie Saint-Etienne
5. Katowice miastem kreatywnym muzyki – i co dalej?

Sesja nr 2 konferencji nosi tytuł Mieszkańcy – kopalnia miejskiej kreatywności.
Można by zaryzykować stwierdzenie, że nie ma miast kreatywnych, bowiem są tylko kreatywni mieszkańcy. Ci ostatni świadomie obierają strategie komunikacji, uczenia się i współdziałania w ramach miejskich sieci i projektów współpracy, którymi „pulsują” miasta kreatywne.

Podstawowe pytania stawiane w tej sesji:
1. Jak pobudzać aktywność i kreatywność mieszkańców?
2. Jakie wyzwania stają przed miejska polityką edukacyjną zmierzającą do budzenia kreatywności muzycznej
3. Nowe formy kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży, jako przykłady dobrych praktyk.

Sesja nr 3 Przemysły kreatywne – czy na tym można zarobić?
W ostatniej części konferencji organizatorzy postanowili skupić się na zagadnieniu komercjalizacji rezultatów miejskich środowisk kreatywnych. Przedmiotem wystąpień będą wszelkie inicjatywy sprzyjające wprowadzaniu na rynek podmiotów z obszaru przemysłów kreatywnych oraz promocji ich produktów. Prelegenci przybliżą funkcjonowanie miejskich kuźni kreatywnych start up’ów w postaci inkubatorów, laboratoriów i wszelkiego rodzaju akceleratorów w obszarze muzyki czy designu.

Podstawowe pytania stawiane w tej sesji:
1. Jakie są efektywne sposoby inkubowania kreatywnych start up’ów?
2. Inkubatory, klastry, akceleratory – w poszukiwaniu złotej formuły?
3. Jakie przeszkody w drodze na rynek napotykają twórcy kreatywnych start up’ów?

Drugi dzień konferencji ma charakter branżowego spotkania kreatywnych przemysłów muzycznych w ramach: MUSIC CITY CONVENTION IN KATOWICE