Konferencja „Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii” – 25 marca 2010 r.

mar 25, 2010 | Seminaria i konferencje

W ramach corocznych obchodów Dni Frankofonii, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach przy współpracy z Urzędem Miasta Katowice oraz Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego zorganizował konferencję pt. „Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii” – od Metropolii jako instytucji do Metropolii jako przestrzeni społecznego przekazu”.

Konferencja, którą objął swoim honorowym patronatem J.M. Rektor Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się 25 marca 2010 roku w Auli Kazimierza Lepszego w Rektoracie UŚ i zgromadziła ponad 100 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych, studenci oraz szeroka publiczność.

Konferencja była drugim spotkaniem przedstawicieli miast partnerskich Katowic i Saint-Etienne poświęconym zagadnieniom kondycji i rozwoju polskich oraz francuskich metropolii. Celem obecnej konferencji było spojrzenie na Metropolię jako przestrzeń specyficznej komunikacji na linii mieszkańcy – miasto – metropolia. Aby metropolie nie były wyłącznie kolejnym szczeblem lokalnej administracji, ale miały swoją rzeczywistość społeczną, koniecznym wydaje się stworzenie specyficznego, metropolitalnego systemu przepływu informacji. System taki powinien umożliwić mieszkańcom kontakt z przestrzenią metropolii, jej funkcjami i bezpośrednimi wytworami. Społeczna przestrzeń metropolii nie powinna ograniczać się do jej zrębów instytucjonalnych, lecz funkcjonować jako metropolitalna przestrzeń społecznych przepływów. Wydaje się, iż spójna komunikacja i przepływ informacji na poziomie metropolitalnym stanowi istotny czynnik tworzenia społecznego kapitału zaufania, niezbędnego do synergicznego rozwoju obszaru metropolitalnego.

Pośród prelegentów obecni byli także goście z zagranicy, Pan Jean François PASCAL, Dyrektora Wydziału Współpracy Międzynarodowej Miasta Saint-Étienne oraz Prof. Georges GAY z Uniwersytetu Jean Monnet w Saint-Étienne, Dziekan tamtejszego Wydziału Nauk Społecznych, członek grupy badawczej TEMIS.

W następstwie konferencji, w dniu 26 marca doszło do spotkania między Prof. Georges GAY, Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jean Monnet w Saint-Étienne, a Prof. zw. dr hab. Wiesławem Kaczanowiczem, Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powyższe spotkanie dotyczyło możliwości nawiązania ewentualnej współpracy między obiema jednostkami oraz poszczególnymi instytutami funkcjonującymi na tych wydziałach.