Konferencja „Czy idea metropolii może być zaraźliwa?” – 31 marzec 2009

mar 31, 2009 | Seminaria i konferencje

Dnia 31 marca 2009 roku, w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się konferencja pt. „Czy idea metropolii może być zaraźliwa?” zorganizowana przez Urząd Miasta w Katowicach, Uniwersytet Śląski oraz przez Dom Miasta Saint-Etienne.

Celem konferencji było włączenie się w dyskusję związaną z planami utworzenia na terenie województwa śląskiego metropolii, skupiającej wokół Katowic miasta wchodzące w skład śląskiej konurbacji. Zamysłem organizatorów było podjęcie debaty na temat znaczenia, jakie mają metropolie dla rozwoju jednostek miejskich wchodzących w ich skład. Podjęta została próba udzielenia odpowiedzi na pytanie na ile metropolie działając jako jednostki administracyjne, funkcjonują także w świadomości swoich mieszkańców, jako kolejny poziom wspólnej miejskiej przestrzeni społecznej. Uwaga organizatorów skupiła się na problematyce promocji obszarów metropolitalnych zarówno względem ich mieszkańców, jak i otoczenia krajowego i zagranicznego.

Ponieważ w Polsce idea metropolii jest bardzo młoda, zaś jej podstawy legislacyjne wciąż znajdują się na etapie krystalizacji, podczas konferencji organizatorzy posłużyli się przykładem miasta partnerskiego Katowic, Saint-Etienne, które ma w tym zakresie bogate doświadczenia stojąc od lat na czele metropolii noszącej nazwę „Saint-Etienne Métropole”.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10h00. Na początku dr Robert Pyka, Pan Piotr Uszok, Prezydent Miasta Katowice oraz prof. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego przywitali prelegentów oraz zebranych słuchaczy, po czym rozpoczęły się wystąpienia.

Jako pierwsi głos zabrali Pan Andreas Korb, Attaché de coopération w Ambasadzie Republiki Francuskiej w Polsce z wystąpieniem nt. „Związki metropolitalne we Francji – geneza i stan aktualny”, Pan Raymond Joassard, Wiceprzewodniczący Metropolii Saint-Etienne (Saint-Etienne Métropole) oraz Mer miasta Sorbiers z wypowiedzią dotyczącą: „Organizacji i funkcjonowania obszaru metropolitalnego Saint-Étienne Métropole” oraz Pan Remis Dormois, pracownik naukowy Uniwersytetu Jean Monnet w Saint-Etienne, Dyrektor Wydziału Perspektyw i Strategii Aglomeracji Wielkiego Besançon z wystąpieniem: „Czy funkcjonowanie przestrzeni metropolitalnej w życiu i praktykach mieszkańców stanowi wystarczającą podstawę do jej instytucjonalizacji politycznej?”.

Po wystąpieniach prelegentów francuskich głos zabrali: Pan Piotr Popiel, Dyrektor Biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z wystąpieniem nt.: „Narodziny Metropolii Górnośląskiej – od pomysłu do pierwszych efektów działań”, następnie studenci Koła Naukowego Socjologów oraz Koła Naukowego Socjologów Reklamy UŚ zaprezentowali wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców Śląska nt.: „Projekt Metropolii w świetle opinii mieszkańców GZM – komunikat z badań”. Na sam koniec głos zabrał dr Krzysztof Bierwiaczonka z wystąpieniem nt.: „Między entuzjazmem a sceptycyzmem – metropolia „śląsko-zagłębiowska” w świetle badań socjologicznych z lat 2006-2007”.

Konferencja zakończyła się bardzo żywa dyskusją z udziałem zarówno publiczności, jak i prelegentów oraz ekspertów w tej dziedzinie. Zebrane osoby nie wahały się zadawać pytań oraz dzielić swoimi spostrzeżeniami odnośnie tak licznych i interesujących wystąpień.

Katowicka konferencja zakończyła się sporym sukcesem, o czym może świadczyć fakt, że zgromadziła ponad 120 uczestników: poza prelegentami i studentami, także wielu ekspertów zainteresowanych perspektywami powstania i funkcjonowania metropolii na Śląsku.